Hopp til innhold

Tillitsvalgte/årsmøterepresentanter:

Håvard Freng * 97670903
Lars Bjerke-Narud jr.* 90044173
Leif Einar Bratengen * 97662667
Kjetil Varhaug * 98861343
Leder i valgkomiteen
Bernt Bjørnstad 47608568

*Valgte årsmøterepresentanter fra området.