Hopp til innhold

Styremøter og årsmøte

22. februar 2024:
Styremøte
20. mars 2024:
Styremøte
24. april 2024:
Styremøte
25. april 2024:
Årsmøte Glommen Mjøsen Skog SA, Scandic hotell Hamar
21. mai 2024:
Styremøte
21. juni 2024:
Styremøte
22. august 2024:
Styremøte
23.–24. september 2024:
Styrets strategisamling
19. november 2024:
Styremøte
19.–20. november 2024:
Høstmøtet
17. desember 2024:
Styremøte
6. februar 2025:
Styremøte
20. mars 2025:
Styremøte
7.–10. april 2025:
Andelseiermøter
24. april 2025:
Styremøte
25. april 2025:
Årsmøte Glommen Mjøsen Skog SA

 

Årshjul for tillitsvalgte 2024

23. januar kl. 18.30:
Sør-Gudbrandsdal, Sør-Østerdal og Trysilvassdraget skogeierområde
Dialogmøte på Teams
24. januar kl. 18.30:
Ringsaker og Sør-Hedemarken skogeierområde
Dialogmøte i på Teams
25. januar kl. 18.30:
Eidsvoll, Havass og Gjøvik-Toten skogeierområde
Dialogmøte i på Teams
30. januar kl. 18.30:
Solør og Vinger-Odal skogeierområde
Dialogmøte i på Teams
31. januar kl. 18.30:
Nord- og Midt-Gudbrandsdal og Nord- og Midt-Østerdal skogeierområde
Dialogmøte i på Teams
3. april kl. 19.00:
Nord-Gudbrandsdal skogeierområde
Andelseiermøte, Banken, Heidal
3. april kl. 19.00:
Sør-Gudbrandsdal skogeierområde
Andelseiermøte, Jorekstad fritidsbad, Fåberg
3. april kl. 19.00:
Havass skogeierområde
Andelseiermøte, Glasshuset, Ørje
4. april kl. 19.00:
Sør-Hedmarken skogeierområde
Andelseiermøte, Kilde møtelokale, Løten
4. april kl. 19.00:
Midt-Østerdal skogeierområde
Andelseiermøte, Glommen Mjøsen Skog, Koppang
4. april kl. 19.00:
Midt-Gudbrandsdal skogeierområde
Andelseiermøte, Dale-Gudbrands Gard, Sør-Fron
6. april kl. 11.00–15.00:
Nord-Østerdal skogeierområde
Andelseiermøte og skogdag, utendørs
8. april kl. 19.00:
Solør skogeierområde
Andelseiermøte, NAF trafikksenter, Våler
8. april kl. 19.00:
Gjøvik-Toten skogeierområde
Andelseiermøte, Rambekk gård, Gjøvik
9. april kl. 19.00:
Sør-Østerdal skogeierområde
Andelseiermøte, Borgheim, Elverum
9. april kl. 19.00:
Eidsvoll skogeierområde
Andelseiermøte, Fløygir, Feiring
10. april kl. 19.00:
Trysilvassdraget skogeierområde
Andelseiermøte, Trysil hotell
10. april kl. 19.00:
Ringsaker skogeierområde
Andelseiermøte, Tingvang, Moelv
10. april kl. 19.00:
Vinger-Odal skogeierområde
Andelseiermøte, Vinger hotell, Kongsvinger