Hopp til innhold

Her er valgkomiteen som fremmer kandidater til Glommen Mjøsen Skogs styre:

Navn Valgdistrikt Telefon
Kari Toft, leder Trysilvassdraget og Sør-Østerdalen 91138881
Kristin Vold Lexander Nord-Gudbrandsdalen og Midt-Gudbrandsdalen 93224317
Nils Haagenrud Vinger-Odal og Solør 90914404
Helge Olaf Aas Havass og Eidsvoll 91819067
Kjetil Brekke Sør-Gudbrandsdalen og Gjøvik-Toten 92801686
Kristian Pandum Sør-Hedmarken og Ringsaker 97690137
Tore Lien Bjørnstad Almenningene 91371795
Stein Ola Undset, nestleder Nord-Østerdalen og Midt-Østerdalen 90564347

Disse personene er også ledere i de respektive lokale valgkomiteene.