Hopp til innhold

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to til å skrive under på protokollen
 2. Behandle skogeierlagets årsberetning 2023.
 3. Godkjenne skogeierlagets regnskap/oversikt over kostnader
 4. Informasjon fra dialogmøter
 5. Valg
  a. Valg av leder
  b. Valg av styremedlem(er) og varamedlem(er)
  c. Valg av medlem til valgkomiteen og varamedlem.
 6. Eventuelt andre saker

Vel møtt!