Hopp til innhold

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokollen
  3. Årsberetning og regnskap for 2023
  4. Forslag til endringer av vedtekter
  5. Fastsette eventuell godtgjørelse til styret og revisor
  6. Styret består av Styret i Sør-Hedmarken skogeierområde som velges i andelseiermøtet. Det skal ikke velges styremedlemmer eller valgkomite
  7. Valg av revisor foreslått av årsmøtet

Vel møtt!