Hopp til innhold
Ipad og mobiltelfon med kart på en stubbe.

Fra papir til nettbrett

Vår digitale skogbruksplan ALLMA gir deg løpende oversikt over skogeiendommen og du får et solid grunnlag for å gjøre gode prioriteringer. Mens skogen vokser, beregnes og oppdateres økt tilvekst og verdi gjennom ALLMA.

Invitasjon til ALLMA-kurs

  • Bli kjent med ALLMA.
  • Lær om ulike funksjoner og hvordan bruke verktøyet.
  • Lær hvordan du kan få din skogbruksplan ajourført.

Deltakerne betaler en egenandel på kr 275,- + mva. pr kurs. Faktureres etter kurset.