Hopp til innhold

Oppmøte hos Johan Aalstad i hans skog i Vardal i Gjøvik kommune.

Kjør til Vardalsvegen 920 (Aalstad gård) vest for Vardal kirke mot Landsåsbygda – merket vei videre mot vest (se kart her).

Vi har plukket ut et spennende område som snart skal avvirkes. Her er det mange kravpunkter i standarden som er aktuelle å kommentere – blant annet:
• Hensynet til fornminner (flere gravhauger i området)
• Kantsoner mot bekk og elv
• Risiko for kjørskader i våte områder/opplegg for hogst og utkjøring
• Avsetning av livsløpstrær
• Hogstform (flatehogst eller lukket hogst?)
• Foryngelse/markberedning

Prosjektleder Bernt Bjørnstad fra Skogkurs og skogbruksleder Ketil Engen leder befaringen sammen med representant fra Glommen Mjøsen Skog

Fra 1.mars 23 gjelder den nye skogstandarden for skogbruket. Enten skogen din er liten eller stor, du driver aktivt eller ikke, du gjør skogsarbeidet selv eller benytter entreprenør, må du forholde deg til den nye PEFC skogstandarden. Benytt denne anledningen til å bli mer oppdatert!

Etter skogsvandringen samles vi ved «elghytta»
• Oppfølging av skogvandringen – spørsmål og kommentarer
• Kartlegging av interesse for lokalt PEFC-kurs
• Kaffe og noe å bite i

Velkommen til en faglig og sosial kveld!

Ved spørsmål – kontakt områdeleder Lars Ligaarden
Mobil: 970 29562 E-post: larliga@online.no