Hopp til innhold

Forslag til vedtektsendringer ble lagt fram i digitale andelseiermøter i Glommen Mjøsen Skogs 15 valgkretser den 1. november. Endelig behandling i ekstraordinært årsmøte 21. november.

Hovedpunkter i programmet:

Mandag 20. november

Åpning av høstmøtet
Styreleder Heidi Hemstad.

Slik har vi gjort det for å aktivisere andelseiere i vårt område, og slik har vi tenkt å gjøre det enda bedre
Andreas Natvig Skolleborg, Havass, Lars Ligaarden, Gjøvik Toten, Per Hermann Hansæl, Nord-Østerdal, og Åshild Vassend Holm, Sør-Østerdal

Slik jobber vi i kommunikasjonsavdelingen – og slik kan du som tillitsvalgt bidra til å spre budskap og bygge omdømme
Kommunikasjonsavdelingen ved Guro Breck, Hans Haug og Rannveig Røstad

Samhandling og ivaretagelse av interesser – arbeid opp mot kommunalt og regionalt nivå blant annet i planprosesser. Hva kan/bør lokale tillitsvalgte gjøre? Hvilke «tog» går og når går de?
Næringspolitisk sjef, Yngve Holth, fylkesordfører Innlandet, Thomas Breen, organisasjonssjef, Heidi Storsveen Skaug og næringspolitisk rådgiver, Anita Ihle

 

Tirsdag 21. november

Presentasjon veileder for tillitsvalgte
Styreleder Heidi Hemstad og senior organisasjonskonsulent Ivar Stuve

Status strategiplan
Administrerende direktør Gudmund Nordtun

Rapport drift/marked
Administrerende direktør Gudmund Nordtun og salgssjef Håkon Bakken

Bærekraft: Skogeierne delaktighet
Bærekraftsansvarlig Karoline Beathe Kjos-Nordli