Hopp til innhold

Møtet avholdes i forkant av andelseiermøte i Glommen Mjøsen Skog SA kl 19:00

Tema: Glommen Mjøsen Skog – Skogsdrift i Vinger-Odal. Hva får skogeieren og hva kreves av skogeieren. Ny PEFC-Skogstandard v/ skogsjef i Glommen Mjøsen Skog Torgrim Fjellstad. Regionsjef Bjørnar Finnbråten er også tilstede.

Vel møtt!

Hilsen
Vinger-Odal skogeierområde
v/ Geir Tjugum