Hopp til innhold

Det blir info om kapping av tømmer, nyheter fra Glommen Mjøsen Skog og skogbrukssjefen.

Det blir servering av kaffe og boller.

Vel møtt!

Hilsen
Midt-Gudbrandsdal Skogeierområde
v/ John Madssveen