Hopp til innhold
Sigmund Myrvang sin KomatsuForest hogstmaskin
Sigmund Myrvang sin helt nye Komatsu Forest hogstmaskin. Foto Sigmund Myrvang.

Tirsdag 12. desember kl. 10.00 med oppmøte på Dempa seter i Biri Øverbygd.

Kjør Øverbygdsvegen til Stumlia og videre inn til Dempa seter. Der vil vi organisere videre transport til det aktuelle område som sluttavvirkes. Styret i Dempavegen slår av den automatiske kameraovervåkningen, slik at alle kjører gratis denne dagen.

KL 10.00 FAGPROGRAM:

  •  Demonstrasjon og visning av Sigmund Myrvang sin helt nye hogstmaskin og lassbærer. Gjennomgang av de siste teknologiske framskritt på skogsmaskinfronten v/ Sigmund Myrvang og Arne Kristian Holter fra KomatsuForest.

KL 12.00 JULELUNSJ på Honne Hotell og konferansesenter på Biri.

KL 13.00 FAGPROGRAM:

  • Status på fremføring av ny 420 kV høyspentlinje Fåberg – Ulven og rivning av den gamle linja med betongstolper v/ Tore Kim Lunde, Statnett (20 min).
  • Status – og framskrivning av hogstklassefordeling og balansekvantum i Gjøvikregionen. Hvilke faktorer vi bør vurdere når vi skal beslutte avvirkning v/ Geir Korsvold, Glommen Mjøsen Skog (20 min).
  • Markedsutsikter per i dag. Hvordan forventes det langsiktige markedsbilde å bli, vurdert opp mot den enkelte skogeiers tilgang på virke over tid v/ Jan Gaute Lie, Glommen Mjøsen Skog (20 min).
  • Nytt fra skogbrukssjefen i Gjøvik v/ Tarald Økseter, Gjøvik kommune (10 min)

Velkommen!

Styret i Biri Skogeierlag