Hopp til innhold

Informasjon om kurset er hentet fra Våler kommune sin nettside.

Felles kurstilbud

De nye reviderte skogstandarder har vært gjeldene fra 1.3.2023. Man har valgt å skjerpe kravene noe for skogeiere som administrerer og utfører hogsten selv. Du må nå ha kurs for å kunne gjøre dette selv i egen skog. Kurset kan tas som et nettbasert kurs eller du kan sette av en dag sammen med skogeiere i egen kommune. Våler kommune i samarbeid med de lokale skogeierforeningene, har jobbet frem et felles tilbud. Fredrik Bjerketvedt har vært primus motor.

Vi kan tilby 2 kurs

Kurs 1 blir lørdag 13. januar klokken 09.00-16.00 på Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold.

Kurs 2 blir torsdag 25. januar klokken 09.00-16.00 på Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold (vi oppfordrer til påmelding denne datoen da det allerede er mange forhåndspåmeldte den 13. januar).

Det blir også en utedag den 4. april. Du må ikke være med her for å få kurset godkjent.

Innhold:

Kursholder: Hans Ole Arnesen

Pris: 2150,- (inkl. mva) kan dekkes av skogfond

Kurset innleder med et emne om sertifiseringssystemet (Norsk PEFC). Deretter presenteres Skogstandard sine 30 kravpunkt, fordelt på følgende emner:

  • Plan og dokumentasjon
  • Biologisk mangfold
  • Vann og våtmark
  • Sosiale verdier
  • Skogbrukstiltak
  • Treslagsvalg
  • Helse, miljø og sikkerhet

 

Påmelding

For påmelding, kontakt:

TELEFON FREDRIK BJERKETVEDT: 900 20 442
TELEFON SVEN O. MARTINSEN: 911 72 880
TELEFON LARS LUNDEM: 922 29 472