Hopp til innhold
Arbeider i skogen med motorsag iført verneutstyr.
Foto: Silje Ludvigsen

Fysisk kurs som er spesielt tilrettelagt for skogeiere som ønsker en grundig innføring i Norsk PEFC Skogstandard og bærekraftig skogbruk i praksis.

For skogeiere som hogger og/eller administrerer drifter selv, krever tømmerkjøperne/gruppesertifikatholderne dokumentasjon på at dette kurset er fullført og bestått. Dette kurset gir godkjent kompetanse tilsvarende nettkurset i Norsk PEFC Skogstandard.

Kurset vil også gi veiledning og støtte for å kunne gjennomføre og bestå det digitale nettkurset Norsk PEFC Skogstandard i SKOGSKOLEN.no – skognæringens fellessatsing på e-læring.

Emner for kurset

På kurset får deltakerne kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av skogeiendom.

Kurset omfatter følgende emner:

  • Norsk PEFC sertifiseringssystem
  • Norsk PEFC Skogstandard og kravpunktene
  • Skogeierens forvalteransvar og hvordan man planlegger og driver et bærekraftig norsk skogbruk
  • Praktiske tilpasninger som kreves for å gjennomføre skogbrukstiltak
  • Hensyn til biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse
  • Oppgaveløsning/tester med basis i nettkurset Norsk PEFC Skogstandard i SKOGSKOLEN.no

Varighet og praktisk info

Kurset består av en teoridel inne på ca. 7,5 timer.

Temaheftet Norsk PEFC Skogstandard – standard for et bærekraftig norsk skogbruk, samt tilgang til nettkurset Norsk PEFC Skogstandard inngår i kursprisen.