Hopp til innhold

Tema: Barkbiller og fangst.

Sted: Purkebekken i Baklia i Saksumdal. Følg skilting fra Saksum ved fylkesvegen i Saksumdal, ned til Nygardsvolla, over Rinna elv og sørover skogsbilvegen «Purkebekkvegen».

Tid: Tirsdag 14. mai kl 16 – 18.

Se program og kart. Se eget informasjonsskriv om barkebiller.

Skogdagen er et samarbeid mellom Sør-Gudbrandsdal skogeierområde i Glommen Mjøsen Skog og landbrukskontoret for Lillehammer regionen. Skogbruksrådgivere fra landbrukskontoret og skogbruksleder fra Glommen Mjøsen skog vil være til stede.

Servering av lapskaus, drikke og kaffe.

Vel møtt!