Hopp til innhold

Skogdagen blir ledet an av Hans Ole Arnesen fra Skogkurs.

Fokus for dagen:
• Hvordan planlegg og felle for enklest mulig utkjøring med tømmerhenger
• Vindfallhogst, prinsipper og teknikker
• Apteringsprinsipper og virkesutnyttelse

Fra klokken 09.00 til ca. 15.00 hos Alf Ulven på Lund.

Oppmøte ved Bergstrøm Menighetshus i Strømsfoss.

Påmelding innen 22. januar til Andreas Skolleborg på mobil 97971416.

Med vennlig hilsen Aremark Skogeierlag.