Hopp til innhold
Nettbrett med kart.
ALLMA gir deg løpende oversikt over skogeiendommen og du får et solid grunnlag for å gjøre gode prioriteringer. Foto: SMFB Dinamo

Savner du tilgang til skogbruksplandata ute i skogen?
Vil du lære mer om hvordan du øker produksjonen og verdien på skogen din?

Bli med på skogdag og kurs for skogeiere i Kongsvinger med ny skogbruksplan fredag 7. juni eller lørdag 8. juni!

Fra papir til nettbrett

ALLMA gir deg løpende oversikt over skogeiendommen og du får et solid grunnlag for å gjøre gode prioriteringer. Før kom skogbruksplanen på papir, med ALLMA er skogbruksplanen blitt digital – det gjør den levende!

Mens skogen vokser, beregnes og oppdateres økt tilvekst og verdi gjennom ALLMA. Du kan for eksempel få svar på når og hvor det er tid for ungskogpleie, tynning og hogst.

EDEL-programmet er basert på den nyeste kunnskapen og forskningen innen skogbehandling.

Program

  • Kurset starter inne med kaffe og nedlasting av offlinekart i ALLMA-appen v/ Øystein Nerby, plan og konsulenttjenester
  • Ute blir det skogvandring med fokus på EDEL – skogbehandlingsprogrammet utviklet av Glommen Mjøsen Skog v/ fagsjef skogskjøtsel, Sverre Holm
  • Vi avslutter kurset med synkronisering av de offlinedata som er lagret i ALLMA-appen

Hoveddelen av kurset vil bli holdt i skogen. Ta med klær og sko etter forholdene, i tillegg til niste og drikke.

Gratis deltakelse! Påmelding innen tirsdag 4. juni.

For spørsmål om ALLMA, kontakt oss på allma@glommen-mjosen.no.