Hopp til innhold

Tema: Hvordan planlegger vi for en bærekraftig framtidsskog – FØR vi hogger?

Tidspunkt: Torsdag 6. juni kl. 18.00

Sted: Lille Erte, se kart her.

På skogkvelden vil Sverre Holm, som er fagsjef for skogskjøtsel i Glommen Mjøsen Skog, gi oss råd om hvordan vi skal møte utfordringene fra klimaendringer. Han vil blant annet snakke om valg av treslag og blanding av treslag i bestander, men vil også komme inn på hvordan ungskogpleie og tynning er en del av planlegging for bærekraftig framtidsskog. Det blir kaffe og noe å bite i. Møtet er åpent for alle skogeiere i Halden.

Velkommen!