Hopp til innhold
Årsmøte Glommen Mjøsen Skog
Medlemsdemokratiet er viktig i Glommen Mjøsen Skog. I dette tilfellet skal andelseiermøtene finne sted på Teams.

Saken som skal realitetsbehandles er forslag til endringer i Glommen Mjøsen Skog SA sine vedtekter.

Endringene er i all hovedsak av operasjonell og praktisk art, og skal endelig behandles på ekstraordinært årsmøte 21. november 2023.

Det avholdes først et samlet orienteringsmøte 1. november kl. 19.00 der alle andelseierne kan delta, og hvor styreleder Heidi Hemstad går gjennom forslaget til endringer.

Saksbehandlingen i det enkelte skogeierområdet foregår i eget «lokalt» Teams-møte med oppstart kl. 20.00 .

Alle andelseiere skal ha fått innkalling og sakspapirer med lenker til begge møtene som avholdes denne kvelden. Begge møtene er i Teams.