Ansatte

Gudmund Nordtun

Administrerende direktør
E-post: gn@glommen.no
Tlf: 957 23 290

Johannes Bergum

Skogsjef
E-post: jbe@mjosen.no
Tlf: 916 98 592

Jan Gaute Lie

Fagsjef
E-post: jgl@mjosen.no
Tlf: 416 36 850

Jon Sigurd Leine

Regionsjef
E-post: jon.sigurd.leine@mjosen.no
Tlf: 91 58 11 96
Region Oppland

Jon Braastad

Regionsjef
E-post: jb@mjosen.no
Tlf: 977 29 799
Region Hedmarken

Sverre Holm

Skogskjøtselsjef
E-post: sh@glommen.no
Tlf: 951 71 688
Skogskjøtselsavdeling

Anne Guri Kløvstad

Skogkulturansvarlig
E-post: agk@mjosen.no
Tlf: 901 23 883
Skogskjøtselsavdeling

Christian Svenkerud

Skogkulturansvarlig
E-post: cs@glommen.no
Tlf: 901 84 753
Skogskjøtselsavdeling

Andreas Holen

Kvalitet- og miljøansvarlig
E-post: ah@mjosen.no
Tlf: 916 45 067

Ingmar Eggen

Kvalitet- og miljøcontroller
E-post: ie@glommen.skog.no
Tlf: 481 53 444

Erik Gjerstadberget

Veiplanlegger
E-post: erikg@mjosen.no
Tlf: 416 94 122

Jon Harby

Virksomhetsutvikler
E-post: jh@mjosen.no
Tlf: 901 36 124
Entreprenører/tømmer

Even Haugen

Virkescontroller
E-post: eh@mjosen.no
Tlf: 412 97 941
Entreprenører/Innkjøp

Torje Bjørke

Skogbruksleder i Fron og Sel
E-post: torje@mjosen.no
Tlf: 416 74 644
Region Oppland

Frank Monsen

Skogbruksleder Stange
E-post: fm@mjosen.no
Tlf: 905 99 732
Region Hedmarken

Steffen Johansen

Skogbruksleder Stange, Hamar og Løten
E-post: steffen@mjosen.no
Tlf: 416 75 973
Region Hedmarken

Anders Flugsrud

Skogbruksleder Ringsaker
E-post: af@mjosen.no
Tlf: 900 55 662
Region Hedmarken

Eivind Nordby

Skogbruksleder Furnes
E-post: eivind@mjosen.no
Tlf: 476 03 609
Region Hedmarken

Bård Bjørgo

Skogbruksleder Toten
E-post: bbj@mjosen.no
Tlf: 977 36 285
Region Oppland

Svein Olav Ramsrud

Skogbruksleder Toten
E-post: svein.olav.ramsrud@mjosen.no
Tlf: 918 43 342
Region Oppland

Ketil Engen

Skogbruksleder Gjøvik
E-post: ke@mjosen.no
Tlf: 906 03 298
Region Oppland

Bjørn Eilert Øveraasen

Skogbruksleder Gjøvik
E-post: beo@mjosen.no
Tlf: 995 11 963
Region Oppland

Gjermund Liereng

Skogbruksleder Gjøvik - Toten
E-post: gjermund.liereng@mjosen.no
Tlf: 942 78 013
Region Oppland

Egil Malme

Skogbruksleder Lillehammer vest
E-post: ema@mjosen.no
Tlf: 900 28 246
Region Oppland

Trond Prestrud

Skogbruksleder Gausdal
E-post: tp@mjosen.no
Tlf: 412 37 230
Region Oppland

Runar Stenumgård

Skogbruksleder Ringebu
E-post: runar@mjosen.no
Tlf: 976 12 523
Region Oppland

Ola Løkken

Skogbruksleder Skjåk, Lom, Vågå, Lesja/Dovre og Sel
E-post: ol@mjosen.no
Tlf: 971 94 015
Region Oppland

Øystein Haugerud

Skogkulturleder
E-post: oysteinh@mjosen.no
Tlf: 992 64 456
Region Oppland

Bernt Bjørnstad

Skogkulturleder
E-post: berntb@mjosen.no
Tlf: 476 08 568
Region Oppland

Marius Aaen Kristiansen

Skogbruksleder Lillehanmmer øst
E-post: marius@mjosen.no
Tlf: 995 66 663
Region Oppland

Stål Forfang

Skogsarbeider Gjøvik
E-post:
Tlf: 412 64 462
Region Oppland

Aleksander Wogstad

Skogbruksleder Eidsvoll
E-post: aleksander.wogstad@mjosen.no
Tlf: 957 06 988

Silje Harjo

Skogkulturleder Sør-Gudbrandsdalen
E-post: silje.harjo@mjosen.no
Tlf: 91849226
Region Oppland

Christian Dufseth

Skogkulturleder
E-post: christian.dufseth@mjosen.no
Tlf: 995 89 327
Region Hedmarken

Niklas Buer

Salg- og utviklingsleder
E-post: anb@glommen.no
Tlf: 909 59 666
Region Havass

Lars Rundfloen

Kvalitet/Miljø
E-post: lor@glommen.no
Tlf: 970 76 999
Kvalitet/Miljø

Trond Fjeld

Skogbruksleder Eidskog
E-post: tf@glommen.no
Tlf: 917 38 836
Region Midt

Roger Samsonstuen

Skogbruksleder Nord-Odal
E-post: rs@glommen.no
Tlf: 454 77 745
Region Midt

Olli Andreas Gjems

Skogbruksleder Sør-Odal
E-post: oag@glommen.no
Tlf: 452 41 590
Region Midt

Johan Bjørn

Skogbruksleder Kongsvinger
E-post: jb@glommen.no
Tlf: 482 24 163
Region Midt

Hans Næss

Skogbruksleder Kongsvinger
E-post:
Tlf: 469 18 815
Region Midt

Anders M. Sandbæk

Skogkulturleder
E-post: as@glommen.no
Tlf: 418 54 157
Region Midt

Jon G. Kjellgren

Skogbruksleder Åsnes
E-post: jgk@glommen.no
Tlf: 974 20 610
Region Midt

Kjell Ivar Iversen

Skogbruksleder Grue
E-post: ki@glommen.no
Tlf: 482 70 850
Region Midt

Tom Vegard Solberg

Skogbruksleder Våler og Grue
E-post: tvs@glommen.no
Tlf: 911 96 175
Region Midt

Fredrik B. Christiansen

Regionsjef
E-post: fc@glommen.no
Tlf: 913 45 697
Region Midt

Lars Erik Engebretsen

Skogbruksleder Våler
E-post: le@glommen.no
Tlf: 907 99 268
Region Midt

Øyvind Herrebrøden

Skogbruksleder Rakkestad
E-post: oh@glommen.no
Tlf: 995 44 902
Region Havass

Johannes Mangersnes

Skogbruksleder ytre Østfold
E-post: jm@glommen.no
Tlf: 907 71 585
Region Havass

Nils Nilssen

Skogbruksleder Rømskog
E-post: nn@glommen.no
Tlf: 959 80 329
Region Havass

Tor Vidar Nikolaisen

Skogbruksleder indre Østfold
E-post: tvn@glommen.no
Tlf: 959 00 072
Region Havass

Hans Ingvald Minge

Skogbruksleder indre Østfold
E-post: him@glommen.no
Tlf: 941 52 523
Region Havass

Andreas Natvig Skolleborg

Skogbruksleder nordre Østfold og Follo
E-post: ans@glommen.no
Tlf: 979 71 416
Region Havasss

Espen Carlsen

Skogbruksleder nordre Østfold og Follo
E-post: ec@glommen.no
Tlf: 904 79 188
Region Havass

Torgrim Fjellstad

Regionsjef
E-post: tof@glommen.no
Tlf: 992 54 125
Region Havass

Mads Wiel

Skogbruksleder Akershus nord
E-post: mw@glommen.no
Tlf: 928 94 047
Region Havass

Inger Helene Onsager

Skogbruksleder
E-post: iho@glommen.no
Tlf: 952 36 594
Region Havass

Simen Løken

Skogbruksleder Aremark
E-post: sl@glommen.no
Tlf: 952 35 224
Region Havass

Jørn Daltorp

Skogbruksleder Aurskog-Høland
E-post: jd@glommen.no
Tlf: 970 27 105
Region Havass

Thoralf Halvorsrud

Skogbruksleder Marker
E-post: thh@glommen.no
Tlf: 911 98 165
Region Havass

Stein Aasgaard

Skogbruksleder Halden, Sarpsborg
E-post: saa@glommen.no
Tlf: 957 92 579
Region Havass

Øivind Kvarnstrøm

Skogbruksleder Trysil, Engerdal, Åmot
E-post: ok@glommen.no
Tlf: 413 44 528
Region Nord

Terje Hammer

Skogbruksleder Elverum
E-post: th@glommen.no
Tlf: 900 36 968
Region Nord

Øyvind Sørlie

Skogbruksleder Trysil
E-post: oso@glommen.no
Tlf: 959 71 828
Region Nord

Dag Svendsberget

Skogkulturleder
E-post: ds@glommen.no
Tlf: 481 98 126
Region Nord

Olav Petter Nergaard

Skogbruksleder Åmot og Rendalen
E-post: op@glommen.no
Tlf: 482 14 855
Region Nord

Ole Erik Dufseth

Skogbruksleder Åmot og Stor-Elvdal
E-post: oed@glommen.no
Tlf: 958 76 207
Region Nord

Ole Sollien

Skogbruksleder Stor-Elvdal og Rendalen
E-post: osol@glommen.no
Tlf: 900 61 609
Region Nord

Tommy Nygård

Skogbruksleder Nord-Østerdal og Rendalen
E-post: tn@glommen.no
Tlf: 993 96 526
Region Nord

Erling Birger Semmingsen

Skogbruksleder Nord-Østerdal
E-post: ebs@glommen.no
Tlf: 913 99 406
Region Nord

Ingar Brennodden

Regionsjef
E-post: ib@glommen.no
Tlf: 977 45 078
Region Nord

Hans Morten Sandbæk

Skogbruksleder Elverum
E-post: hms@glommen.no
Tlf: 911 53 565
Region Nord

Emil Kulusveen

Skogbruksleder Elverum
E-post: ek@glommen.no
Tlf: 954 07 801
Region Nord

Roy Arne Martinsen

Driftsleder
E-post: ram@glommen.no
Tlf: 900 25 698
Region Nord

Håkon Bakken

Markedssjef
E-post: hb@glommen.no
Tlf: 905 96 802

Berit Søsæter

Oppgjørsleder
E-post: bs@glommen.no
Tlf: 932 98 180
Virkessystemer og fakturering/oppgjør

Helge Andreas Nordli

Oppgjørsleder
E-post: han@mjosen.no
Tlf: 900 35 144

Ronny Hagen

Logistikkleder
E-post: ronny@mjosen.no
Tlf: 907 38 214

Morten Minde Myrvold

Logistikkleder
E-post: mmm@glommen.no
Tlf: 902 23 306

Per Magne Bryhn

Salgsleder bioenergi
E-post: pmb@mjosen.no
Tlf: 917 59 429

Geir Korsvold

Avdelingssjef
E-post: gk@mjosen.no
Tlf: 481 40 116
Areal og Ressurs

Odd Arne Brenn

Fagsjef
E-post: oab@mjosen.no
Tlf: 412 19 491
ALLMA

Rune Glæserud

Plansjef
E-post: rg@mjosen.no
Tlf: 907 96 956
Seksjon Skogbruksplan

Kent Ove Moren

Fagsjef
E-post: kom@mjosen.no
Tlf: 950 83 075
Konsulent

Jon Håvard Bruce

Gruppeleder fotogrammetri
E-post: jhb@mjosen.no
Tlf: 416 34 999
Seksjon skogbruksplan

Lars Fallbakken

Konsulent
E-post: lars@mjosen.no
Tlf: 959 41 165
ALLMA

Elisabeth Gill

Konsulent
E-post: eg@mjosen.no
Tlf: 472 57 762
Seksjon rådgivning

Daniel Lund-Vang

GIS-konsulent
E-post: daniel.lund-vang@mjosen.no
Tlf: 464 33 537
Seksjon skogbruksplan

Pål Hanssen

GIS-konsulent
E-post: pal@mjosen.no
Tlf: 481 45 474
Seksjon skogbruksplan

Bernt Jesnes

Fotogrammetrioperatør
E-post: bj@mjosen.no
Tlf: 901 42 590
Seksjon skogbruksplan

Tor Gaute Jøingsli

Skogbruksplanlegger
E-post: torgautejoingsli@mjosen.no
Tlf: 971 25 768
Seksjon skogforvaltning/Allma

Vegard Lien

GIS-koordinator
E-post: vegard@mjosen.no
Tlf: 902 69 662
Seksjon skogbruksplan

Øystein Nerby

Kundekonsulent
E-post: oystein@mjosen.no
Tlf: 950 82 464
ALLMA

Anne Mæhlum

Konsulent
E-post: anne@mjosen.no
Tlf: 918 66 064
Seksjon rådgivning

Kåre Holtmoen

Skogbruksplanlegger
E-post: kare.holtmoen@mjosen.no
Tlf: 907 70 768
Seksjon skogbruksplan

Maja Løfstrand

Skogbruksplanlegger
E-post: maja.lofstrand@mjosen.no
Tlf: 465 21 162
Seksjon skogbruksplan

Olaf Indby

Skogbruksplanlegger
E-post: olaf.indby@mjosen.no
Tlf: 977 88 265
Seksjon Skogbruksplan

Henrik Normann

GIS konsulent
E-post: henrik.normann@mjosen.no
Tlf: 915 76 189
Skogbruksplan

Emil Nergård

Skogbruksplanlegger
E-post: emil.nergard@mjosen.no
Tlf: 415 21 452
Seksjon skogbruksplan

Pål Haugen

Skogbruksplanlegger
E-post: pal.haugen@mjosen.no
Tlf: 90916579

Erik Lønnum

Skogbruksplanlegger
E-post: lonnum@mjosen.no
Tlf: 986 65 054
Seksjon skogbruksplan

Johannes P. Nygaard

Skogbruksplanlegger
E-post: jpn@mjosen.no
Tlf: 938 81 201
Seksjon skogforvaltning/Allma

Simen Skarkerud

GIS-konsulent (permisjon til 15.juni 2020)
E-post: simen@mjosen.no
Tlf: 454 16 541
Seksjon skogbruksplan

Lars Gunnar Skogen

Konsulent
E-post: lgs@mjosen.no
Tlf: 476 89 757
ALLMA

Gunnar Aakrann Eek

CFO - Økonomisjef
E-post: gae@glommen.no
Tlf: 900 54 696
Økonomi/IT/Adm

Trond Harald Sand

IT-sjef
E-post: ths@mjosen.no
Tlf: 971 92 383

Magne Bakken

IT-konsulent
E-post: mb@glommen.no
Tlf: 905 57 830
IT

Håkon Nymoen

IT-konsulent
E-post: hny@glommen.no
Tlf: 951 49 788

Kjell Andersen

Regnskapssjef
E-post: ka@glommen.no
Tlf: 906 06 495
Regnskap

Jo Petter Grindstad

Personalsjef
E-post: jpg@glommen.no
Tlf: 957 59 440

Torunn O. Midtlien

Regnskapskonsulent
E-post: tom@mjosen.no
Tlf: 959 26 720
Økonomi/IT/Adm

Åse Løken

Regnskapskonsulent
E-post: aase.loeken@glommen.no
Tlf: 908 11 397

Torunn Knudsen

Regnskapskonsulent
E-post: tkn@glommen.no
Tlf: 932 97 820
Regnskap

Knut Jarle Linn

Regnskapskonsulent
E-post: kjl@mjosen.no
Tlf: 959 22 502
Økonomi/IT/Adm

Irene Mellembakken

Regnskapskonsulent
E-post: im@glommen.no
Tlf: 932 96 350
Regnskap

Monica S. Eikebråten

Kontormedarbeider
E-post: monica@mjosen.no
Tlf: 48070973
Administrasjonen

Anne Berit Myhre

Kantineleder/husansvarlig Borgheim
E-post: abm@glommen.no
Tlf: 932 98 720
Elverum

Per Skaare

Organisasjonssjef
E-post: ps@glommen.no
Tlf: 917 56 708
Organisasjon

Ivar Stuve

Organisasjon
E-post: is@glommen.no
Tlf: 405 12 722
Organisasjon

Margit Stensrud Brukstuen

Organisasjonssekretær
E-post: msb@mjosen.no
Tlf: 959 66 805

Silje Ludvigsen

Kommunikasjonssjef
E-post: silje@mjosen.no
Tlf: 936 25 664

Merete Haagenrud

Kommunikasjonsrådgiver
E-post: mh@glommen.no
Tlf: 995 46 513

Kristina Skamsar

Kommunikasjonsrådgiver
E-post: kristina.skamsar@mjosen.no
Tlf: 909 42 912

Gunnar A. Gundersen

Næringspolitisk sjef
E-post: gg@glommen.no
Tlf: 901 84 759
Næringspolitikk

Berit Sanness

Prosjektleder Skog-Tre-Klima
E-post: bs@mjosen.no
Tlf: 901 01 843
Næringspolitisk avdeling