Glommen-Mjøsen Skog - Betingelser

Gyldig andelseierskap

 • Kun andelseiere får etterbetalt på tømmer omsatt gjennom Glommen Mjøsen Skog.

 • Gyldig andelseierskap tilsier at minimum 10 andeler (1.250 kr) er innbetalt til Glommen Mjøsen Skog. Dato for registrert andelseierskap er styrende. 

 • Skogeier må stå som andelseier når tømmeret ble innmålt.

 • Skogeier må stå som andelseier når beslutning om etterbetaling vedtas. Det skjer i årsmøtet påfølgende år. Eks. har andelseier omsatt tømmer et år må han/ hun stå som andelseier frem til årsmøtet året etter når beslutning om etterbetaling fattes. 

 • Ved eiendomsoverdragelse innad i familien der gammel og ny eier har vært/ er andelseier vil kontinuitet oppfylles og ny eier vil motta etterbetaling.

Hvordan fastsettes eiendommens andelsinnskudd?

Skogeiers produktive skogareal legges til grunn for fastsettelse av størrelsen på den andelskapitalen du skal delta med. Andelens pålydende er 125 kroner, minimum er 10 andeler. Andelsinnskuddet begrenses oppad til 250.000 kroner. Innbetaling av andelsinnskuddet kan enten skje ved trekk i brutto tømmeroppgjør og/eller kontant innbetaling.

Antall andeler fastsettes på bakgrunn av eiendommens skogareal og produksjonsevne fordelt på bonitet høy (H40 17-23), middels (H40 11-14) og lav (H40 6-8).
Antall andeler beregnes på følgende måte:

  • 0,18 * andeler pr daa høy bonitet
  • 0,1 * andeler pr daa midlere bonitet
  • 0,04 * andeler pr daa lav bonitet 

Klikk på lenken til vår kalkulator for å beregne ditt andelsinnskudd.

Hva får du igjen for den årlige serviceavgiften? 

En vesentlig del av andelslagets formål er å fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett, samt bidra til faglig utvikling hos våre andelseiere. Arbeidet finansieres gjennom en årlig kontingent (serviceavgift) fastsatt av årsmøtet, kr 900,- (eks mva) pr år.

Bli andelseier du også. Det er enkelt og det er lønnsomt.