Hopp til innhold

Klingerhaugen naturreservat i Stange kommune var ett av områdene som i juni ble vernet. 

Klingerhaugen naturreservat har skog av både løvtrær og bartrær og rike vegetasjonstyper med en god del død ved. Dette gir grunnlag for et rikt og variert artsmangfold – karplantefloraen er variert med et stort utvalg varmekjære arter og lågurtskogsarter. Blant annet er blåveis, firblad, nattfiol, skogsvinerot, trollbær og vårerteknapp registrert her, skriver Statsforvalteren i Innlandet. 

I mars ble det vernet og utvidet elleve naturreservater i Innlandet: 

 • Skolldalen naturreservat i Øyer kommune.
 • Skålåsen naturreservat i Østre Toten kommune.
 • Labbdalen naturreservat i Stange kommune.
 • Romsæterberget naturreservat Stange kommune.
 • Nordre Munksjøberget naturreservat i Trysil kommune.
 • Månskjæra naturreservat i Stor-Elvdal kommune.
 • Sjøbekken naturreservat i Stor-Elvdal kommune.
 • Dokkajuvet naturreservat i Nordre Land kommune.

De eksisterende naturreservatene som nå har blitt utvidet er:

 • Svenstad naturreservat i Ringebu kommune.
 • Halasbukjølen naturreservat i Åmot kommune.
 • Viengskletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune.

 

Frivillig vern er basert på at grunneiere tilbyr skog for vern gjennom skogeierorganisasjonene.

Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet for 18 år siden, og ordningen har vært en suksess. Til nå er om lag 710 skogområde vernet i dette samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonene.

– Det er svært positivt at så mange skogeiere tilbyr frivillig vern. Uten denne innsatsen fra skogeierne hadde vi ikkje fått vernet så mye skog, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på regjeringens nettsider. 

 

Nye område som i juni 2021 ble vernet som naturreservat:

 1. Klingerhaugen naturreservat i Stange kommune, Innlandet
 2. Rognhaugen naturreservat i Gran kommune i Innlandet og Hurdal kommune i Viken
 3. Kvernvasselva naturreservat i Nærøysund kommune, Trøndelag
 4. Synnes naturreservat i Nærøysund kommune, Trøndelag
 5. Mjøsund naturreservat (utvidelse) i Nærøysund kommune, Trøndelag
 6. Rubben naturreservat i Namsskogan kommune, Trøndelag
 7. Memorgotuva naturreservat i Grong kommune, Trøndelag
 8. Sandtjønnhaugen naturreservat i Høylandet kommune, Trøndelag
 9. Blomliseteren naturreservat i Snåsa kommune, Trøndelag
 10. Lystjønna naturreservat i Steinkjer kommune, Trøndelag
 11. Kvamsfjellet naturreservat (utvidelse) i Steinkjer kommune, Trøndelag
 12. Dalhalla naturreservat i Steinkjer kommune, Trøndelag
 13. Kringåsen naturreservat (utvidelse) i Stjørdal kommune, Trøndelag
 14. Kongrosletta naturreservat i Stjørdal kommune, Trøndelag
 15. Svarttjønnåsen og Gullaugtjønnberga naturreservat (utvidelse) i Melhus og Midtre Gauldal kommuner, Trøndelag
 16. Resdalen naturreservat i Orkland kommune, Trøndelag