Hopp til innhold
Regjeringen øker satsene for å få jegerne til å skyte enda flere villsvin enn de gjør i dag. Foto: Pixabay.

Økningen i godtgjørelser kommer som ledd i at regjeringen har skjerpet sin politikk for å hindre framvekst av villsvin i Norge. Regjeringens nye mål er at villsvinbestanden i Norge skal utryddes.

Mandag kveld kunngjorde landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) at et tiltak i dette er å styrke Mattilsynets vederlagsordning. De nye satsene blir:  

  • 3000 kroner per felte hanndyr (mot 1000 kroner tidligere)
  • 5000 kroner per felte hunndyr (mot 2500 kroner tidligere)
  • 4000 kroner ved melding om funn av påkjørte, syke eller døde villsvin (mot 3000 kroner tidligere) 
  • Som en prøveordning får grunneier 4000 kroner per felte villsvin på sin eiendom. 
– Det viktigste framover er at jegerne skyter enda flere villsvin enn de gjør i dag, og at grunneiere legger enda bedre til rette for effektiv jakt. Som strakstiltak vil jeg styrke Mattilsynets vederlagsordning.
Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp)

Mattilsynet har oppdatert sine nettsider med de nye satsene og tilhørende skjemaer, samt egen informasjon om prøveordningen med 4000 kroner per felte villsvin til grunneier. Det blir også arbeidet videre med flere tiltak. Mattilsynet og Miljødirektoratet skal oppdatere handlingsplanen mot villsvin og se på nye tiltak i lys av det nye målet. 

Næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog, Yngve Holth, er positiv til at det nå blir innført godgjøring av grunneier.

– Utbruddet av svinepest i Sverige viser nødvendigheten av å ha kontroll på villsvin. Glommen Mjøsen Skog har hele tiden vært opptatt av at uttaket av villsvin skal skje i et godt samarbeid med grunneierne. Det er derfor gledelig at departementet viderefører denne linjen når godtgjøringene forhøyes.
Næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog, Yngve Holth

Utbrudd av afrikansk svinepest i Sverige

Tiltakene kommer i kjølvannet av at svenske myndigheter 6. september 2023 meldte om utbrudd av afrikansk svinepest hos villsvin i Fagersta. Det er første gang denne alvorlige svinesykdommen er påvist i Norden. Et stort område på om lag en million dekar er båndlagt, og det er innført omfattende restriksjoner på ferdsel, jakt og drift i skogen. Kommersielle svinehold blir avlivet som et forebyggende tiltak. Sykdommen er til nå funnet på 49 villsvin i Sverige (Kilde: www.sva.se). 

Foto: Pixabay

Kurs i jakt på villsvin

Som et nytt tiltak lanserer nå Skogkurs et eget kurs i jakt på villsvin. Opplegget er utarbeidet på bestilling fra Villsvinprosjektet. Det er også laget et temahefte i den forbindelse. Kurset vil gi grunnleggende informasjon om villsvin, og jakt på villsvin.

Målgruppen for kurset er både ferske villsvinjegere og de som ønsker å lære mer om villsvin og villsvinjakt. Villsvinprosjektet sponser en del av deltakeravgiften på dette kurset, så kursbilletten er på kun kroner 350,-. Inkludert i prisen er det nye temaheftet om jakt på villsvin.  Med bakgrunn i utbruddet av afrikansk svinepest i Sverige, har kurset blitt svært aktuelt.

Kurset har en varighet på 4 timer og avholdes i Våler i Innlandet, Halden og Ørje (Viken). Klikk på lenken under for mer info og påmelding.

Seminar på Skjetten nord for Oslo

Villsvinprosjektet arrangerer for øvrig seminar om villsvin, afrikansk svinepest og behovet for å intensivere arbeidet med å få ned villsvinbestanden i Norge den 9. november på Quality Hotel Olavsgaard.