Hopp til innhold

– Fylkesveiene trenger et løft og spesielt er det et stort etterslep i vedlikeholdet på mange av bruene, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Gllommen Mjøsen Skog. 

– Arbeidet med utbedring og nødvendig vedlikehold tar tid. Dette er ofte større prosjekter som er avhengig av at midler kan overføres. Fram til i år har det vært en utfordring at det ikke har fulgt en tilsagnsfullmakt med bevilgningen til «bruprogrammet». Det betyr at pengene ikke kunne overføres fra ett år til et annet. Glommen Mjøsen Skog og Norges Skogeierforbund lyktes med å få endret dette i budsjettbehandlingen i fjor høst og det er grunnen til at det nå er så mye som 65 millioner kroner som fordeles i år, sier Gundersen. 

For 2021 er det bevilget 20 millioner kroner til vedlikehold av fylkesveinettet. I tillegg kommer 20 millioner kroner i tilsagnsfullmakt og mer enn 25 millioner kroner i overførte midler.

Statens vegvesen har fordelt midlene basert på forslag fra fylkeskommunene:

Veg/bru

Fylkeskommune

Kostnads-overslag (mill. kr)

Fordeling av midler i mill. kr

 

 

 

2021  2022  

Fv 139 Fluberg hengebru

Innlandet

17,2

10,2

7,0

Fv 417 Kvam

Innlandet

2,7

2,7

 

Fv 210 Fossing

Vestfold og Telemark

3,4

3,4

 

Fv 461 Kleveland

Agder

5,9

5,9

 

Fv 5392 Haugsklopp

Vestland

4,2

1,6

2,6

Fv 314 Liland

Vestland

1,6

1,6

 

Fv 65 Folla

Møre og Romsdal

20,0

10,0

10,0

Fv 6640 Husdal

Trøndelag

6,4

6,4

 

Fv 241 Dampen

Nordland

5,1

5,1

 

Sum

 

 

46,9

19,6