Hopp til innhold

I Sverige og Finland er det de siste årene tatt i bruk vogntog med flere aksler og økte totalvekter for å effektivisere vegtransporten. En slik utvikling har både gitt lavere transportkostnader og reduserte klimagassutslipp.

Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre en prøveordning med tømmervogntog med totalvekt opp til 74 tonn. Skognæringen har ønsket å gjennomføre denne prøveordningen i Hedmark, og det er nå valgt ut et område bestående av åtte kommuner fra Kongsvinger i sør til Trysil og Stor-Elvdal i nord.

Forberedelsene av prøveordningen har pågått i snart to år. Bruene på fylkesvegnettet er kontrollert, og forslag til fylkesvegnett som skal inngå i prøveordningen vil bli behandlet på fylkestinget i Innlandet i april.

Statens vegvesen har som et ledd i gjennomføringen av prøveordningen engasjert konsulentfirmaet Aas-Jakobsen til å bistå kommunene med kontroll av bruer på det kommunale vegnettet. Også dette arbeidet begynner å nærme seg slutten.

Før kommunene skal ta stilling til hvilket vegnett som skal inngå i prøveordningen, ønsker skognæringen å gi mer informasjon om den planlagte ordningen på Vålerbanen Hotell på Braskereidfoss mandag 24. februar kl. 08.30.