Hopp til innhold
Foto: Pixabay

Afrikansk svinepest er en alvorlig virussykdom som rammer villsvin og gris, men som ikke rammer mennesker eller andre dyrearter.

Siden 25. august har syv villsvin blitt funnet døde på et avsperret område i Fagersta-området. Prøver fra villsvinene vil bli testet for Afrikansk svinepest. Relevante myndigheter i Sverige jobber nå intenst med å lokalisere, begrense og bekjempe smitten. Blant annet er det innført forbud mot all skogbruksvirksomhet innenfor området som nå er rammet.

– Vi setter nå i verk den beredskapsplanen vi har hatt lenge. Vi tar også med oss erfaringer fra andre land som har vært i en lignende situasjon, sier Lena Hellqvist Björnerot i Landbruksstyrelsen.

Seniorrådgiver Gunnar Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Merete Haagenrud

– Meldingen om at svinepest er kommet til Sverige er dramatisk. Dermed ligger også Norge mye mer åpen for potensiell smitte, sier seniorrådgiver Gunnar Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.

– Glommen Mjøsen Skog har deltatt aktivt i Villsvinprosjektet. Resultatene i prosjektet er gode og den beredskap og de organiseringstiltak som er iverksatt vil vise seg viktige om svenskene ikke lykkes med å stoppe svinepestutbruddet i Sverige, sier Gundersen.

Grunneierne må sitte i førersetet

Villsvinet har høy reproduksjon og man må ta ut mer enn totredeler av bestanden hvert år for å redusere den. Det må jaktes på alle arealer slik at vi ikke får lommer som oppformerer villsvinbestanden og sprer den til omkringliggende arealer. Nettopp derfor er det viktig at villsvinbekjempelse skjer i samarbeid mellom myndigheter, private grunneiere og lokalkjente jegere.

– Villsvinet representerer en alvorlig trussel mot dyrehelse og miljø, formeringsevnen er høy og det kommer hele tiden innvandrende dyr fra Sverige. Vi mener imidlertid at både grunneierne og myndighetene tar trusselen på største alvor og jobber målrettet for å hindre en framvekst av villsvin i Norge, sier Gundersen.

Villsvinprosjektet

Glommen Mjøsen Skog jobber sammen med Norges Bondelag, NORSKOG og Utmarksforvaltningen AS i et prosjekt med fokus på grunneierstyrt forvaltning av villsvin, kalt «Villsvinprosjektet».

– Målet er å begrense villsvinets utbredelse og antall i Norge. Solidaritet med jordbruket og de utfordringene de vil oppleve med villsvin er også sentralt i vårt engasjement, sier Gundersen.