Hopp til innhold

– Etter en meget god start på 2022 så ser vi nå at ordrereserven reduseres kraftig samtidig som det kommer signaler om et stadig dalende nybolig- og restaureringsmarked, samt mindre byggeaktivitet både hos våre byggevarekunder og entreprenører, sier sier administrerende direktør Berit Nordseth Moen i pressemeldingen. 

Dette skyldes både økte kostnader i form av strøm, drivstoff og råvarekostnader i tillegg til en stor usikkerhet grunnet varslede og gjennomførte rentehevinger. 

– Vi ser nå at dette legger en stor demper på byggeaktivitet ikke bare i Norge, men også i resten av Europa.

For Alvdal Skurlag har dette ført til en mindre ordretilgang og et større ferdigvarelager, som medfører at bedriften er nødt til å tilpasse produksjonsaktiviteten til omsetningen.

Grunnet et sviktende marked og økte kostnader ser Alvdal Skurlag seg nødt til å sende ut permitteringsvarsel til om lag 30 av sine ansatte fordelt både på både produksjon og administrasjon.

– Vi er inne i en periode med store investeringer i forbindelse med nytt høvelanlegg. Denne investeringen skal gjennomføres som planlagt, og vil gi bedriften et enda mere solid fundament fremover, sier Nordseth Moen.

Det er knyttet stor usikkerhet til når byggeaktiviteten tar seg opp igjen, men Alvdal Skurlag har stor tro på at den markedstilpasningen og korrigeringen de nå gjør i forhold til egen produksjonstakt vil styrke bedriften på sikt.

Glommen Mjøsen Skog har 37 prosent eierandel i bedriften.