Hopp til innhold

Andelseiermøter pr post og e-post 

 

Andelseiermøtene vil foregå i tidsrommet rett over påske til førte halvdel av mai. Det legges opp til at møtene gjennomføres i dette tidsrommet, uten noen spesifikk dato eller klokkeslett for disse møtene. Det vil i god tid bli sendt ut informasjon om hvordan dette skal gjennomføres. Alle skal nås og alle skal få stemme. Aktiv bruk av e-post står sentralt i disse møtene.

 

Digitalt årsmøte 

 

Selve årsmøtet i Glommen Mjøsen Skog som skulle vært i april, blir etter alt å dømme avholdt digitalt på Teams. Det betyr at i motsetning til andelseiermøtene blir årsmøtet gjennomført i sanntid. Dato og klokkeslett er ikke fastsatt, men det blir etter at samtlige andelseiermøter er avholdt.