Hopp til innhold

Initiativ fra tillitsvalgte i skogeierområdet 

En oppfinnsom gjeng tillitsvalgte hadde pønsket ut en passende gave til den nylig pensjonerte skogbrukslederen i Glommen Mjøsen Skog. En gullfarget motorsag. Symbolikken er åpenbar – han er gull verdt for skogbruket i Nord-Østerdal. Dette ble også poengtert av skogeierområdets leder, Per Hermann Køhn Hansæl under overrekkelsen.

– Erling Birger er en profesjonell fagmann som har betydd utrolig mye for skogbruket i Nord-Østerdal. Han har sett kommersielle muligheter for det tettvokste råstoffet, han har passet på skogen og han har fulgt med på utviklingstrekkene i skogbruket, sa han. 

Mer å hente fra den tettvokste skogen

Erling Birger Semmingsen har ivret etter å utnytte de lokale skogressursene og å finne de nisjene som gir merverdi for tømmeret. På 90-tallet ble Nord-Østerdalsprosjektet etablert. Det satte fart i utviklingen av foredlingsbedrifter som utnytter mest mulig av tømmeret fra distriktet til spesialkvaliteter slik at minst mulig går til massevirke. Malmfuru, laftetømmer og andre byggkonstruksjoner som krever grove dimensjoner er noen eksempler.

– Tømmer som vokser seint, er veldig godt egnet til alle typer husbygging. Malmfuru er betegnelse på furu som er naturlig impregnert fra naturens side ved alder og sein vekst. Malmfuru og grove dimensjoner til byggkonstruksjoner er etterspurt blant annet av Riksantikvaren, forteller han.

– Jeg tror det er mulig å hente betydelig verdiskapning ut av den tettvokste skogen som er spesiell for fjellbygdene, ettersom naturlig holdbarhet blir viktigere og viktigere i en klimasammenheng.

– I heltrekonstruksjoner binder vi CO2 mye bedre i hus som varer lenge. Tettvokste trær vokser saktere, og råtner saktere, sier han.

Nå venter prosjekter på hjemmebane

Erling Birger Semmingsen ble behørig feiret og takket av i Glommen Mjøsen Skog i februar i år. Nå venter prosjekter på hjemmebane som han har lyst til å konsentrere seg om.

I tillegg til gården de bor på, har han og kona Mette Sand bygd opp Telstad Gjestegård hvor fisketurisme er hovedproduktet. Her tilbyr de helpensjon og annen utleievirksomhet med møte- og selskapslokale. 100 meter fra tunet renner Glomma forbi med svært attraktivt elve- og fluefiske. 

– Jeg ser at jeg har flere muligheter, blant annet har jeg gårdsbruket og turismen å ta tak i. Jeg har mest lyst til å konsentrere meg om landbruket framover. Vi har 150 vinterfôra sau, og jeg har tenkt til å fortsette med den driften.

– Aldri en kjedelig dag på jobb

Etter 37 år som skogeiernes mann i Nord-Østerdal valgte han å pensjonere seg i februar i år.

Han har vært vår eneste skogbruksleder i distriktet i noen år, før han i 2019 fikk skogbruksleder Atle Kalbækken på laget og i januar i år ble laget ytterligere forsterket med skogbruksleder Hågen Reiten.

– Det har vært et privilegium å bli kjent med og få jobbe sammen med disse kara. Det er vemodig å kutte ut jobben, men skogeierne i Nord-Østerdal vil være i de beste hender med det unge teamet, Alte og Hågen, sier Erling Birger Semmingsen og legger til;

– Etter 37 år har jeg ennå til gode å ha en kjedelig dag på jobb!

Hågen Reiten og kommende skogeriere i NØ.jpg

Skogbruksleder Hågen Reiten med dagens og kommende skogeiere. Foto: Ivar Stuve