Hopp til innhold

Bærekraft er å finne balansen mellom mange hensyn. Den offentlige debatten rundt forvaltning av skog preges ofte av enkelttilfeller og særinteresser.

– Det er lite konstruktivt når vi vet at skogen er en svært viktig og sentral ressurs både som råvare inn i det grønne skiftet, som klimaløsning og for det biologiske mangfoldet, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog og fortsetter; 

– Skogbruket må møte dette med å bygge opp kompetanse. Ansettelsen av Ane er steg på den vegen.

Nærings-PhD – en unik mulighet for distriktene

Nærings-phd kalles doktorgradsutdanninger som er knyttet opp mot arbeid i konkrete bedrifter. I et Nærings-PhD-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt og skal være relevant for bedriften.

– Nærings-phd’ene er en unik mulighet for bedrifter i distriktene å bygge kompetanse internt. Forskningsrådet godkjenner prosjektet og dekker halvparten av kostnadene. For en distriktsnæring som vår er det viktig å bruke de mulighetene som finnes, sier Gundersen.

– Veldig fornøyd med å få Ane på laget

– Vi hadde et godt søkergrunnlag, hadde fire-fem kandidater inne til intervju, og er veldig fornøyd med at Ane tok jobben. Hun blir en ressurs for skognæringa. Flere distriktsbedrifter burde gjøre som oss, sier Gundersen.

Normert tid for en doktorgrad er tre år. Ane Tange vil jobbe 25 prosent som biolog i Glommen Mjøsen Skog ved siden av studiene og vil dermed ha fire år på seg til å fullføre doktorgraden. 

Ane Tange får hovedarbeidsplass på Glommen Mjøsen Skogs hovedkontor i Elverum og studietilhørighet til Høgskolen i Innlandet, studiested Evenstad. Hun starter opp 1. august. 

Les mer om saken på ostlendingen.no