Hopp til innhold

– Lyst til å begynne med en takk! Takk for at dere møter opp. Ulv er et tema som møtes med en utrolig arroganse fra alt fra regjering, departement, forvaltning og mange i det uberørte flertall og det er helt utrolig hvor mye energi som må brukes for at respekt for stortinget skal gjelde, sa Gunnar A. Gundersen i sin appell til de som hadde møtt opp for å delta på markeringen.  

Appellen leser du her: 

Ulv er noe langt mer enn ulv. Det dreier seg om respekt. Respekt for enkeltmenneske, lokalsamfunn, næring, livsstil, levemåte og om hvordan vi håndterer demokratiet.

Respekt! Det uberørte flertall vil ikke lytte til hvordan livet berøres av noe de selv ikke vil ha nær seg. Er dere lei av en debatt som er så naiv og kunnskapsløse at det er folk der ute som tør å hevde at det er sauer som kan løpe fra en ulv? Er dere lei av folk som ikke forstår hvilke betydning elgjakta har for fellesskap og samhold i bygdene? Er dere lei av at folk bagatelliserer at det faktisk skaper frykt å ha ulven på trappa og terrassen? Er dere lei av at et uberørt flertall ikke lytter til at dette påvirker livskvalitet og daglig bruk av vår utmark og natur? Er dere lei av en total mangel på respekt for vår kultur, vår historie og vårt livsmiljø?

Statsrådsaktivisme fra et parti som snart har flere statsråder enn velgere, får lov til å vise oss denne arrogansen. Demokratisk, lokalt forankrede valgte rovviltnemnder håndteres som om de er rundingsbøyer som kan overses av departementets arroganse. Jegere som forbereder seg på å gjøre en jobb i samfunnets tjeneste – å forvalte ulv ihht Stortingets vedtak – holdes for narr av et departement der mindretallets meninger får lov til å styre på tvers av hva flertallet har vedtatt.

Hvor er respekten for vår kultur og historie. Mennesket har i alle tider forvaltet naturen. Uten utmarksbeite, uten jakt og uten forvaltning av naturens ressurser, ville ikke vi mennesker kunne bosette Norge. Nå blir vi som forsvarer at norsk natur også framover må forvaltes med flere mål for øye enn ‘rewilding’, stemplet som bakstreversk. I lys av det grønne skifte, er det faktisk forsvar av disse verdien som er framtiden. Natur skal forvaltes bærekraftig. Bærekraft betyr både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Det er ikke bærekraftig å glemme de to første og forvalte en politikk i konstant konflikt med de som skal leve med den.

Så igjen, takk for engasjementet. Nå skal vi markere vår motstand mot departementets og regjeringens håndteringen av rovviltspørsmålene på en verdig og tydelig måte. 

Gunnar A Gundersen_Gudbrand Kvaal_Fakkelmarkering Bjørkelangen 2020_Foto Åsmund Lang.jpg

– Vellykket arrangement! Gunnar A. Gundersen (tv) takker Gudbrand Kvaal, tidligere direktør i Norges Skogeierforbund, for flott velkomsthilsen på under åpningen av arrangementet. Foto: Åsmund Lang