Hopp til innhold

Langt fram til likestilling

Statistikken forteller at det er nærmere en halv million som har lov til å utøve jakt og står oppført i det nasjonale Jegerregisteret. I jaktåret 2019/2020 deltok drøyt 135 000 på jakt – 124 490 menn og 10 790 kvinner.

For tretti år siden var det langt mellom kvinnene som jaktet. Kvinner utgjorde bare to prosent av de betalende jegerne. Norges Jeger- og Fiskerforbund har i flere år lagt til rette for at flere kvinner skal bli jegere, ved å holde kurs og samlinger spesielt for dem. Og sakte, men sikkert har det blitt flere kvinner. Kvinneandelen er størst i aldersgruppa 20-29 år.

Det er fortsatt langt fram til likestilling! Men forgubbing ser ikke ut til å være et stort problem.

Jegere etter kjønn og alder 2019-2020:

Jegere etter kjønn og alder 2019-2020.jpg

Jegere etter kjønn i perioden 2015-2019 som deltok på en eller flere former for jakt:

Jegere etter kjønn som deltok på en eller flere former for jakt.jpg

Kilde: SSB