Hopp til innhold

Årsmøtet i Glommen Mjøsen Skog ble holdt digitalt i går kveld. Styret hadde innstilt overfor årsmøtet om etterbetaling for samhandel i 2020 og 2019. Dette vil si at etterbetalingsfondet som ble avsatt på årsmøtet i fjor, nå utbetales sammen med det som avsettes for 2020.

Avkastningen på andelskapitalen og tilleggskapitalen ble vedtatt til 3,56 %, som er det maksimale som er mulig å gi i henhold til samvirkeloven. 

Lønner seg å være andelseier

– Det skal lønne seg å være andelseier i Glommen Mjøsen Skog, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun.

– Det er gledelig å se at vi kan fylle vår visjon med innhold – vi skaper verdier i skogen.

Til sammen blir det utbetalt 75 millioner kroner. Etterbetalingen øker skogeieres netto etter skatt med 8-10 prosent på en gjennomsnittlig drift i 2020.

Det kommer til å bli lagt ut informasjon på «Min Side» (Skogeierportalen) i løpet av kort tid og utbetalingen skjer i midten av juni.

– Glommen Mjøsen Skog er det andelslaget i Norge med høyest etterbetaling og avkastning på andelskapitalen. Selv om du ikke har aktiv skogsdrift hvert eneste år, skal du merke fordelene ved å være andelseier også økonomisk, sier styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog.

– Det at skogeierne er med oss, er med å skape det gode resultatet, kombinert med gode resultater i Moelven, sier Nordtun.

Hemstad gjenvalgt, ett nytt styremedlem

Heidi Hemstad ble gjenvalgt som styreleder med 62 stemmer, fem blankt, og Ole Theodor Holth ble gjenvalgt som nestleder.

– Jeg vil takke for tilliten. Vil spesielt takke for at dere har utvist så stort engasjement for denne digitale plattformen vi møtes på nå, sier Hemstad

– Jeg er glad for engasjementet fra andelseierne rundt virksomheten, og mener vi er godt rustet til sammen å jobbe for et enda mer slagkraftig og sterkt Glommmen Mjøsen Skog framover, sier Hemstad. 

Styret i Glommen Mjøsen Skog består av åtte eiervalgte representanter. Nytt styremedlem er Sigrid Bergseng fra Sør-Gudbrandsdalen, som tar over etter Alfred Gullord fra Biri. Bergseng er utdannet jurist og jobber som seksjonssjef HR i Statens Vegvesen.

Ny leder av valgkomiteen

Ordfører Ellen Fauske Bleness fra Trysilvassdraget ble gjenvalgt som årsmøtets ordfører.

Ny leder av valgkomiteen er Torun Heringstad fra Nord-Gudbrandsdalen, som tar over etter Egil Magnar Stubsjøen. Ny nestleder i valgkomiteen er Tore Christensen fra Solør.

Ordfører Ellen Fauske Bleness takket av flere, deriblant avtroppende valgkomiteleder. 

– Egil Magnar Stubsjøen har gjort en stor jobb. Han er nøyaktig og engasjert og har et stort nettverk. Hans arbeid har kommet Glommen Mjøsen Skog til gode, sier Bleness.

Styret i Glommen Mjøsen Skog 2020/2021:

Styreleder Heidi Hemstad
Nestleder Ole Theodor Holth
Styremedlem Sigrid Bergseng (ny)
Styremedlem Gaute Nøkleholm
Styremedlem Einar Enger
Styremedlem Siv Høye (gjenvalgt)
Styremedlem Anne Trolie
Styremedlem Rolf Th. Holm (gjenvalgt)
Styremedlem Anne Mæhlum (ansattrepresentant)
Styremedlem Ingar Brennodden (ansattrepresentant)