Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog har torsdag 12. mars, i samråd med de tillitsvalgte, besluttet å avlyse og utsette samtlige andelseiermøter i mars.  Dette medfører også at flere årsmøter i skogeierlagene blir utsatt, primært i vest. Årsmøtene i Havass går som planlagt. For en fullstendig oversikt, se her: 

Se mer info i møtekalender om hvilke møter det gjelder.

De andelseierne som Glommen Mjøsen har mobilnummeret og e-postadressen til vil få info i disse kanalene.

Allerede mandag 9. mars ble samtlige årsmøter og andelseiermøter i Nord-Gudbrandsdalen og Midt-Gudbrandsdalen utsatt. Det samme gjaldt møtene i Solør, Gjøvik-Toten og Trysil.

 

Ny dato for møtene blir satt når forholdene tilsier det.