Hopp til innhold

– Arrogansen overfor Stortingets vedtatte ulveforlik gjentar seg hvert år. Rovviltnemndene forsøker å følge Stortinget, men miljødepartementet og miljøstatsråden som kommer fra mindretallet da forliket ble vedtatt, overstyrer dem. Vi kan ikke gi opp! Naturbruksalliansen markerte sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt ulv i ulvesona gjennom bålaksjonen i går kveld, sier næringspolitisk sjef Gunnar Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.

Sterk appell

Ellen Fauske Bleness, grunneier i Engerdal, holdt den sterkeste appellen, skiver ostlendingen.no

I sin appell sier hun blant annet at Engerdal er blitt satt på kartet på grunn av Elgå-ulven. 

–  Det skulle vært såre enkelt. Utenfor ulvesona skal beitedyr ha prioritet. Sørsamene kjemper for at deres språk og kultur skal overleve. Likevel har man latt ulven herje hele sommeren. Vi som er eiere av landbrukseiendommer og skogeiendommer i og tett på ulvesona opplever at verdien av eiendommene våre forringes, fastslår Fauske, som kommer med hard kritikk av hvordan Elgå-ulven behandles, sa hun.

Ulven har VIP-status

– Det er ingen som problematiserer kostnader eller pris. Han og kjæresten fikk helikopterskyss. Folk i min kommune er bekymret for om de kommer til sykehus i tide. Det er provoserende å føle at ulven blir behandlet som en rockestjerne og har VIP-status, mens vi som bor her skal greie oss med nesten ingen ting, sa hun.

– Det handler om å ha respekt for det folk har, og for måten folk lever livene sine på. Sonepolitikken betyr at et stort uberørt flertall har vedtatt at noen få skal ta belastningen de selv ikke ønsker tett innpå seg. Det er urettferdig og usosialt. Vi blir bedt om å gi opp livene våre, og det vi eier og har, for andres overbevisning, en overbevisning vi ikke deler. Sånn kan vi ikke ha det, sa Ellen Fauske Bleness i appellen.

Mer om saken leser du på ostlendingen.no