Hopp til innhold

Markedssjef Håkon Bakken var nær ved å friskmelde et litt skakkjørt tømmermarked med fallende tendens, mye takket være værgudene som nå overøser hele Skandinavia med vårvær og manglende tele. Dette bidrar til mindre påfyll av friskt tømmer i et marked med overskudd. Han uttrykte stor framtidstro på trevirke som råstoff og omtalte flere spennende kommersielle produkter der tre kan erstatte plast.

Skogsjef Johannes Bergum tok med deltagerne på en reise i den digitale verdikjeden med hovedfokuset på ALLMA – fellesdatabasen for geografiske informasjon og skoglige data for skogeiere av alle kategorier. ALLMA er tilgjengelig på web, nettbrett og smarttelefon og det framkom stor interesse fra de frammøtte for dette markedsledende produktet.

Organisasjonssjef Per Skaare var tydelig på andelslagets ambisjoner på vekst i tømmervolum og antall andelseiere. Glommen Mjøsen har kostnadseffektive løsninger og en aktiv utbyttepolitikk som vil gjøre det attraktivt å være andelseier framover.

Tydelig budskap fra stortingspolitikerne

Næringspolitisk sjef Gunnar Gundersen ledet en interessant samtale med de to lokale stortingspolitikerne, Ingjerd Schou (H) og Ole Andre Myrvold (SP). Begge uttrykte stor tro på næringen, men som begge sa «dere er altfor beskjedne i budskapene deres. Skal dere nå fram i påvirkning og lobbing, må dere være tydeligere og mer på». I almanakken min står det at «skogen er løsningen og at norske skogbrukere er gode», opplyste Ingjerd Schou.

Avslutningsvis orienterte styrerepresentant Rolf Th. Holm i Glommen Mjøsen Skog om eierprosessen i Moleven Industrier ASA.

Jubileumskake

Hvis vi legger til at 5-års jubileet ble markert med en formidable og velsmakende bløtkake, is og god kaffe skulle det meste være nevnt. Da er det ett år til neste skogtreff på dette trivelige stedet.

DSC_5434.JPG

Styremedlem Rolf Holm (tv), skogeier Tor Glasø, nestleder Ole Th. Holth og tidligere disponent i Havass Harald Rømuld hadde posisjonert seg langt framme i kakekøen!