Hopp til innhold

En utvidelse av siktlinje utenfor det arealet som Bane NOR allerede har tinglyst og råder over, vil være en arealbruksendring over uoverskuelig framtid.

– Formålet vil jo da være å holde den siktlinjen åpen framover og arealet vil ikke være en del av skogproduksjonen framover. Da er man berettiget til erstatning, noe det er informert om fra Bane NOR, forteller næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange andelseiere som er berørt og hvor store arealer dette kan dreie seg om, sier Gundersen.

– For hver enkelt er kanskje ikke arealet så stort, men i sum kan det allikevel bli et betydelig areal. Vi vil derfor i første omgang be om at du;

  • Melder fra til administrasjonen i Glommen Mjøsen via e-post mh@glommen-mjosen.no om du er berørt av dette.
  • Og i så fall om det er areal på din eiendom som skal ryddes for å bedre siktlinjen, og
  • Om du ønsker at Glommen Mjøsen skal henvende seg til Bane NOR for å forhandle fram en omforent erstatning for beslaglagt areal.