Hopp til innhold

TEKST: Sverre Holm, skogskjøtselssjef i Glommen Mjøsen Skog.

NIBIO kom nylig med status for granbarkbille – og varsler om stor økning i billefangsten fra 2019 til 2020.

Kort om overvåkningsprogrammet for granbarkbille

I Norge har vi kanskje det beste overvåkningsprogrammene for barkbille i Europa, med sikre tall som går helt tilbake til slutten av 1970-tallet. Det bygger på en årlig systematisk utsetting av fangstfeller og fangsten registreres etter definerte rutiner. Det er NIBIO som har ansvaret for ordningen. Sommeren deles i tre fangstperioder og opplysningene som kom nå, er en oppsummering av periode en og to, som sammenlignes med de samme to periodene tidligere år.

Billestatus

I 2019 var det generelt lite biller i vårt område etter periode 2, vi hadde en nedgang fra 2018. Nå er vi igjen omtrent på nivå med 2018 og i enkelte geografer også betydelig over, særlig i de mer sydlige og kystnære områdene.

Selv om vi i år hadde en tidlig og varm vår, var ikke aprilmåneden varm nok til å sette ordentlig fart i billene. Kjølig vær i påfølgende periode førte dermed til lite sverming tidlig. Så kom forsommeren, med varmt og tørt vær og barkbilla fant ut at nå var det på tide å fly ut. Vi fikk derfor en ganske konsentrert og stor sverming. Nå har vi igjen fått en kjølig og fuktig periode, som forhåpentligvis er med på redusere barkbilla sin aktivitet.

Det er ofte snakk om en eller flere generasjoners sverming i løpet av en sommer. Vi har sjeldent opplevd mer enn en generasjon pr år og været så langt i sommer tilsier at vi nok også ikke vil oppleve mer enn en i år.

Buskerud ligger på topp med over 9000 biller per felle (bare Lier og Modum er med), fulgt av Telemark og Vestfold med mer enn 8 000 biller per felle og over 15 000 biller per felle i enkelte lokaliteter. I flere delfylker finner vi lokaliteter med rundt 10 000 eller flere biller per felle (Akershus, Østfold og Oppland og Hedmark), skriver NIBIO.

Hvor er billene nå

I øyeblikket er barkebillehunnene stort sett i ferd med å legge egg under barken på egnede grantre. Dette er som regel svekkede stående grantrær og vindfall eller ferske tømmerlunner. På stående trær kan du finne brunt borremel nederst på stammen. Da er det enkelt fjerne litt bark for å fastslå at det er granbarkbilla som er treokkupanten. Det samme brune borremelet finner du i små hauger på tømmerstokker som er angrepet.

Hva kan du som skogeier gjøre

Det beste tiltaket er god skoghygiene over tid. Fjern vindfall og døde trær. Ikke sett igjen kanter på hogstflater med gran som vil tørke. Produser furu og ikke gran på furumark. Ta deg en tur til skogs og se etter borremel på stammer og rothalser. Finner du det, kontakt skogbruksleder for snarest å få tømmeret eller trærne ut av skogen.

 

Film om hvordan man avdekker granbarkbilleangrep:

Fangstdata for granbarkbille i vår geografi.

 

Sum gj.snittelig fellefangst periode 1 og 2

Endring i %

Område

2018

2019

2020

2018 – 2020

2019-2020

Hedmark

6351

3378

4551

72

135

Oppland

8777

2625

5057

58

193

Østfold

7425

2146

9740

131

454

Vestfold

8069

9045

10526

130

116

Akershus

9877

6510

9223

93

142