Hopp til innhold

I Glommen Mjøsens Skogs geografi gikk det verst utover Sør-Gudbrandsdalen, nordre del av Mjøsbassenget og over mot Gjøvik og Toten.

– Stormen i fjor rammet skogeiere hardt. Flere mistet store deler av skogen og dermed inntekter fra framtidig tømmerhogst. En alvorlig situasjon for svært mange, sa administrerende direktør Gudmund Nordtun i en nyhetssending i NRK Innlandet tidligere i sommer.

Glommen Mjøsen Skog kom raskt i gang med oppryddingsarbeidet. Gudmund Nordtun forteller til NRK Innlandet at arbeidet har pågått siden høststormen la store områder med både gammel og ny skog i bakken. Dersom tømmeret ikke tas ut, kan det gi mat til barkbilla.

– Det brukes store ressurser på oppryddingsarbeidet. Det er langt mer krevende å hogge vindfall enn stående skog, men det er viktig å få tømmeret ut for å hindre oppblomstring av barkbilla.

Overvåkes nøye av NIBIO

I Norge har vi et svært godt overvåkningsprogram for barkbille, med sikre tall som går helt tilbake til slutten av 1970-tallet. Det bygger på en årlig systematisk utsetting av fangstfeller og fangsten registreres etter definerte rutiner. Overvåkning av barkbiller foregår i flere kommuner i regi av Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO). 

Gunstig sommer

Skogbruksrådgiver i Etnedal kommune Vidar Lone Lysnes og avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet Eva Skagestad, sier til NRK at billesituasjonen er bedre enn fryktet, gitt at det ligger en del vindfall igjen i skogen;

– Av målingene fra i sommer ser det egentlig bra ut. Det er veldig lite biller vi har greid å finne. Vi håper jo at det vil fortsette sånn. Men det er avhengig av været. 

Så langt i år er temperatur og nedbør i Innlandet omtrent på normalen. Det er derfor ingen klimaeffekter så langt i år som gir grunnlag for spesiell økning i billepopulasjonen.

Intervju NRK_Innlandet 15_juli_barkbiller.jpg

Avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet Eva Skagestad og skogbruksrådgiver i Etnedal kommune Vidar Lone Lysnes sjekker billefangsten. Foto: Skjermdump fra NRK

Nyhetsinnslaget fra NRK Innlandet ser du her