Hopp til innhold

Rovdata kom i går med sin foreløpige rapport om ulvebestanden. Den dokumenterer allerede åtte ynglende helnorske flokker eller grenseflokker, det vil si at vi er på tur mot en bestand langt over det vedtatte bestandsmålet.

Det har aldri skjedd at alle ynglende flokker er dokumentert så tidlig i sesongen.

– Den endelige rapporten vil helt sikkert vise flere, kommenterer Gunnar A. Gundersen, seniorrådgiver innen næringspolitikk i Glommen Mjøsen Skog.

Han slår fast at rapporten viser en stamme i kraftig vekst.

– Rapporten viser at norsk forvaltning enten ikke bryr seg om bestandsmålet eller er inkompetent i sine framskrivninger. Begge deler gir dramatiske utslag for de som er innenfor sona. Belastningen er langt over det Stortinget har fastsatt. Med denne utviklingen går det iallfall ikke an å rope ut om at ulven utryddes når det gjennomføres uttak, sier Gundersen.

Her leser du Rovdatas foreløpige rapport.