Hopp til innhold

– Med Berit Sanness (63) som klyngeleder får vi en erfaren prosjektleder med stor innsikt i skognæringen, bred erfaring med kommunikasjon og samfunnskontakt, god kjennskap til forskning og utvikling og i tillegg med erfaring fra internasjonalt arbeid. Det sier styreleder Erik A. Dahl i Norwegian Wood Cluster i en pressemelding. Sanness tiltrer 1. juni.

– Sanness har også tidligere vært med på å løfte skognæringen framover da hun sto i spissen for arbeidet med å etablere standarder for bærekraftig skogbruk i Norge. Hun var også sterkt involvert i å etablere skogsertifiseringen PEFC, som i dag er blitt det største systemet for skogsertifisering i hele verden. Jeg er glad for at Sanness med sin kapasitet har sagt seg villig til å stå i spissen for NWC i en spennende fase med rask vekst og stor utvikling på flere plan, sier Erik A. Dahl.

– Samtidig er det grunn til å rette en stor takk til Knut Skinnes, som i løpet av kort tid har vært med på å skape stor vekst i klyngen. Fra å ha 9 medlemsbedrifter og 10 personer involvert i klyngearbeidet ved starten av 2020, har vi nå 25 medlemmer og rundt 80 personer som er engasjert i arbeidet. Og ikke minst har vi med Skinnes som klyngeleder lyktes med å bli tatt opp i det nasjonale programmet for næringsklynger, Norwegian Innovation Clusters. Jeg er glad for at Skinnes har sagt seg villig til å bidra i klyngeteamet fortsatt, men i en redusert rolle i tråd med hans ønske, sier styreleder Dahl.

– Denne muligheten kunne jeg ikke la gå fra meg. NWC jobber med oppgaver som jeg mener er viktige både for bedriftene og for samfunnet, og det motiverer meg. Gjennom min nåværende rolle i klyngen har jeg opplevd økende interesse og engasjement hos medlemmene for å gå løs på konkrete problemstillinger initiert av klyngen. Det inspirerer. Klyngens suksess avhenger av at medlemmene opplever stor nytte og blir stolte over å være en del av NWC. Jeg har også erfart den brede kompetanse som finnes i den administrative klyngeledelsen og ser fram til at vi i fellesskap bidrar til å videreutvikle NWC, sier Berit Sanness.

 

Om NWC
Norwegian Wood Cluster SA består av ledende industriforetak og kunnskapsmiljøer innen verdikjeden skog, industri og bygg. Klyngens medlemmer har til sammen over 6000 ansatte og samlet omsetning på over 20 milliarder kr. Klyngedeltakerne ønsker gjennom et tettere samarbeid å utvikle klyngen til en internasjonalt ledende klynge for trebaserte, industrielle og bærekraftige byggeløsninger. Les mer på www.nwcluster.no.