Hopp til innhold

Le Monde er en fransk kveldsavis som kommer ut daglig, med hovedkontor i Paris. 16. oktober var de på oppdrag i Norge for å skrive om verdens høyeste trehus, Mjøstårnet.

Det ble også tid til et besøk på ei skogsdrift i Biri Øverbygd og på planteskolen på Biri. Moleven  var vertskap for runden, og omvisningen ute på skogsdrifta tok skogbruksleder i Gjøvik Bjørn Eilert Øveraasen seg av. Slik ble hele verdikjeden satt i sammenheng for den franske journalisten, som var veldig opptatt av kortereiste og bærekraft materialer.

– Det er viktig at det kommer fram at vi driver et bærekraftig skogbruk etter gjeldende regler og forskrifter ( PEFC), og har fokus på etablering av ny skog, samt størst mulig verdi for skogeieren. Både på kort og lang sikt, sier skogbruksleder Øveraasen.

Ble imponert
Journalisten ble tatt med ut til Biri Øverbygd på ei skogsdrift der hogstmaskina var i full drift. Han lot seg imponere av hvor high tech skogsdrift faktisk er.

– Han ble veldig imponert over hogstmaskina. Hvordan den kalkulerer hele treet. Den regner ut både diameter, volum og lengde og utfører kapp etter best pris. Så syntes han vi var profesjonelle, og at vi har gode kunnskaper om det vi driver med, forteller Øveraasen.

Om du ønsker å se artikkelen finner du den her. NB: den er på fransk.