Hopp til innhold
Bildet viser Sensor Bjørn Eilert Øveråsen og lærling Haakon Nordby fra Øyer.
Sensor Bjørn Eilert Øveråsen og lærling Haakon Nordby fra Øyer.

– Du er delaktig i en veldig viktig hendelse for eleven – sjølve fagprøva, sier Bjørn Eilert Øveraasen fra Glommen Mjøsen Skog.

Bjørn Eilert sitter i prøvenemda for skogfaget i Innlandet.  Når du har gått på videregående skole, gjennomført 2 år som lærling hos en godkjent lærebedrift og skal opp i praktisk fagprøve, så vurderes du av representanter fra ei prøvenemd. Glommen Mjøsen Skog har flere representanter i prøvenemda for skogfag, og Bjørn Eilert er én av dem.

Ei prøvenemd blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunen, og det finnes mange prøvenemder, alt ettersom hvilket fagområde det er snakk om.

– Det er artig å kunne bruke fagkompetansen i en litt annen setting enn til vanlig, sier Bjørn Eilert, som til daglig jobber som skogkulturleder og har hatt mange år bak seg som skogbruksleder i Biri for Glommen Mjøsen Skog.

Prøvenemda skal blant annet finne et godt prøvested, planlegge hva kandidateten skal testes ut i og deretter gjennomføre sjølve prøva, og ikke minst vurdere og sette karakter.

Litt nervøs

Sjøl om vi skriver mai måned, ligger snøen klattvis i lia over Lillehammer. Haakon Nordby har vært lærling som skogsmaskinfører de siste par årene og skal nå testes ut i alt det han har lært.

De som skal vurdere Haakon i dag er Bjørnt Eilert og kollega i skogfaget, Bjørnar Sørbøen.

Tematikk som lærlingen kan bli prøvd i er blant annet praktisk utførelse med skogsmaskiner, god kunnskap og forståelse av tømmerreglement, HMS og varslingsrutiner, planlegging av foryngelseshogst med tilhørende kunnskap om skogkulturtiltak. Og økonomiske forhold rundt alt dette som har innvirkning både for entreprenør og skogeier.

– Litt nervøs i forkant, sier Nordby.

– Faget er blitt såpass bredt, så man skal forberede seg godt for å klare å få med seg alt, forteller han.

Å få ansvar er viktig

– Som sensor kan man sikkert oppfattes som litt «skummel» og det er klart at vår rolle er jo tross alt å vurdere nivået på eleven og sette en karakter, forteller Bjørn Eilert.

– Men en viktig oppgave for oss er også å trygge kandidaten, slik at skuldrene senkes. Da kommer også som oftest det de har lært av seg selv, fortsetter han.

– Stunden er preget av mye nerver, men som oftest går det jo bra. Men det er viktig at kandidaten er godt forberedt. Det er mange flinke, unge folk der ute, sier Bjørn Eilert.

Bjørn Eilert forteller at lærebedriften har stort ansvar og må ha en god plan for hvilket ansvar og hvilke arbeidsoppgaver lærlingen skal ha i læretida si.

– Vi ser at de som har hatt varierte arbeidsoppgaver og fått tildelt en viss mengde ansvar, er blitt veldig selvstendige og dyktige. Og da medfører det som regel at fagbrevet som skogsoperatør er berget, understreker han.

Bestått?

Haakon Nordby har vært lærling hos entreprenøren Ole Bertil Reistad fra Lillehammer og kjørt både lassbærer og høgger.

Og resultatetet? «Meget godt bestått», kan Nordby fortelle.

– Jeg ble overraska og skikkelig glad. Sensorene var trivelige og jeg ble fort trygg, forteller Nordby.

Bildet viser fornøyd sensor og lærling med fagbrevet i boks.
Fagbrevet i boks. Vi gratulerer!