Hopp til innhold

– Vi bør hogge mer tømmer, vi bør bygge opp mer skog og vi bør få til større industriell videreforedling i Norge. Derfor trenger det norske skogbruket folk som dere, sa Sandra Borch under mandagens prisutdeling til skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad).

Beste masteroppgave i 2022

Prisen for årets beste masteroppgave ved NMBU gikk til Johan Stubsjøen Storås, som jobber som skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog i Indre Østfold og Follo.

– Jeg fikk beskjed om å møte opp på prisutdelingen og var håpefull. At det ble prisen for beste masteroppgave var ekstra morsomt, en hyggelig anerkjennelse av arbeidet med oppgaven, forteller Johan Stubsjøen Storås.

Masteroppgaven handlet om takstdata og hadde tittelen «Effekten av prøvetreutvalg og beregningsmetoder på nøyaktighet og presisjon til volum, middelhøyde og overhøyde på prøveflatenivå».

– For å drive god skogforvaltning kreves presise takstdata. Skogbruksplantakster blir i dag basert på den arealbaserte metoden som kombinerer fjernmålte data og feltdata for å lage prediksjonsmodeller for skogen, forteller Storås.

Komitéen skriver følgende: 

«Oppgaven er relevant fordi den bidrar med kunnskap om hvordan man på en effektiv måte kan fremskaffe feltdata som er nødvendig for skogbruksplantakster. Feltdata er ressurskrevende å registrere, og kunnskap om hvordan dette best kan gjennomføres er viktig for å redusere kostnadene til skogplantaksering. Storås’ oppgave bidrar til dette, og resultatene kan brukes til å vurdere ulike feltprosedyrer, beregningsmetoder og strategier i feltarbeidet.

Det mest nyskapende i arbeidet til Storås er posisjoneringen av trærne og hvordan han har utnyttet det til å fremskaffe et stort datamateriale hvor han har simulert et stort antall prøveflater. Resultatene er basert på omfattende databehandling, og Storås har presentert arbeidet på en presis og effektiv måte. Han har fått fram tydelige forskjeller mellom de ulike strategiene, og han gir en kvalifisert vurdering av resultatene.»

Rett fra studier til skogbruksleder

Johan Stubsjøen Storås kommer fra Tynset hvor familien driver med sau i tillegg til skogen. 

– Jeg valgte skogfag som følge av interessen for landbruk, jakt og friluftsliv. Det å ha en jobb hvor en kan være både ute og inne. Frihet under ansvar og den kontakten en får med skogeiere, entreprenører og alle ledd i næringen er svært givende og appellerer godt til meg. Utplassering og etter hvert sommerjobber i Glommen Mjøsen Skog gjorde at jeg ble mer sikker på at dette var en næring og jobb jeg ville være i. Sommerjobben besto av skogkultur, kartlegging av behov for ungskogpleie, plantefeltkontroller og oppsøkende virksomhet mot skogeierne, forteller han. 

– Selvfølgelig søkte jeg på den ledige skogbrukslederjobben i region Havass da den ble lyst ut våren 2022, og heldigvis fikk jeg den, sier han fornøyd.

– Nå har samboeren min og jeg flyttet inn i en leilighet i Ås og trives veldig godt her, sier han.

Han ler godt når han forteller at den første naboen han hilse på over hekken var skogsjefen i Glommen Mjøsen Skog, Torgrim Fjellstad;  – Her ligger alt til rette for et godt naboskap.

 – Johan startet hos oss i Havass 1. august og ble etter kort tid en velfungerende skogbruksleder, med sitt gode humør, god dialog med skogeierne og ikke minst med entreprenørene. Jeg har fått telefoner opptil flere ganger i høst fra entreprenører som ønsker å skryte av jobben Johan gjør, forteller regionsjef Simen Løken i Havass.

– Glommen Mjøsen Skog skal være ledende på å skape verdier i skog, og skal vi klare det trenger vi flinke folk, noe vi så absolutt har blant våre ansatte, sier Løken. 

velg skog pris 1_fot Ingeborg Anker-Rasch.jpg

Kristin Slyngstad fra Velg Skog sammen med prisvinnerne og landbruks- og matministier Sandra Borch (Sp) Foto: Ingeborg Anker-Rasch

Belønner de tre beste

Masterstipendet er på 50 000 kroner og gis til de tre beste studentene. De aktuelle kandidatene velges ut fra gjennomsnittskarakteren fra masteroppgaven og alle emner som er inkludert i mastergraden. En av forutsetningene for å få stipend er at studentene har fullført på normert tid.

Masterstudentene Gudmund Botnevik, Celina Mathiesen og Julius Wold fikk hver kr 50 000,- for de tre beste karakterene blant de som gikk ut fra skogfagsstudiet ved NMBU i 2022. 

Johan Stubsjøen Storås mottok kr 50 000,- for den beste masteroppgaven. Magnus Rohde Moslet fikk pris for beste bacheloroppgave. 

Les mer på skog.no