Hopp til innhold

En skogbruksplan gir deg oversikt over eiendommen din, og du får et grunnlag for å gjøre gode prioriteringer. Skogbruksplanen deler inn skogen i bestand og anbefaler hvilke tiltak som bør eller må utføres. Den teknologiske utviklingen har gjort skogbruksplanen enda bedre og mer nyttig enn tidligere. Skogeieren kan selv gå inn å bestille tjenester som f.eks. markberedning, planting og ungskogpleie.

ALLMA får du på  PC, nettbrett eller mobiltelefon. Foto: Kristina Skamsar

PC, nettbrett eller mobiltelefon
ALLMA er den komplette skogbruksplanen. Først og fremst fordi den er digital og inneholder oppdaterte data. Via internett får du dessuten tilgang til oppdaterte data og kart uansett hvor du er; enten du bruker PC, nettbrett eller mobiltelefon. ALLMA på nettbrett og mobiltelefon kan brukes sammen med GPS i områder uten telefondekning. Med ALLMA ser du eiendomsgrensene og hvor du er i skogen.

Bestille tjenester
Gjennom ALLMA har skogeier og skogbruksleder tilgang til samme informasjon om de forskjellige skogeiendommer. 

-Når skogeier har bestilt en tjeneste i ALLMA vil jeg få det opp i  min ALLMA med en gang . Det er online. Da tar jeg kontakt med skogeier for å avtale tiltaket nærmere, sier skogbruksleder Liereng.

Vegard Jostad som er skogeier i Snertingdal liker å bruke ALLMA.

– Jeg tror ALLMA bidrar til at man engasjerer seg mer i skogen sin, og det er bra. Når jeg bestiller tiltakene rett i ALLMA er jeg trygg på at skogbrukslederen får den informasjonen han trenger om bestand, grenser og hva slags tiltak som skal gjøres og hvor det skal gjøres, sier Jostad.

Skogbruksleder Gjermund Liereng i Mjøsen Skog og skogeier Vegard Jostad tar med ALLMA ut i skogen. FOTO: Kristina Skasmar

Enklere for skogeier
ALLMA hjelper deg å ta gode beslutninger om hogst og investeringer. Gjennom søk i skogbruksplandata kan ALLMA hjelpe deg til å se hva slags tiltak du bør prioritere. Du kan også få indikasjon på når det er mest lønnsomt å hogge skogen.

ALLMA gjør planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av drifts- og skogkulturoppdrag enklere. Blant annet får du gjennom ALLMA tilgang til oppdatert miljøinformasjon. Det trengs for å kunne planlegge drifter og lage kart som kan brukes av entreprenør.

Ved å abonnere på ALLMA har du samtidig tilgang til våre dyktige skogkonsulenter. Disse kan både gi deg veiledning i bruk av ALLMA og råd om skogforvaltning. Dessuten sørger de for at din skogbruksplan alltid er oppdatert.

Film
Skogbruksleder Gjermund Liereng viser hvordan man som skogeier enkelt kan bestille skogtjenester.

Bestille ALLMA
For mer informasjon om priser og bestilling, ta kontakt med seksjonsleder Odd Arne Brenn på e-post oab@mjosen.no eller tlf. 412 19 491.