Hopp til innhold

I løpet av de siste 10 årene har Norge gått fra å være en betydelig netto importør av tømmer til å ha en stor netto eksport. Årsaken er dels at avvirkningsvolumet har økt noe, men den største driveren er nedleggelsen av store deler av treforedlingsindustrien. Dette fører til tapt verdiskaping på norsk jord og at norske skogeiere blir mer avhengige av et vekslende internasjonalt tømmermarked.

Import-eksport av tømmer_tabell.jpg

De senere årene er det lagt ned betydelige ressurser for å se på ulike industrielle spor innenfor biodrivstoff, kjemisk industri, dyrefor og mye annet. Men så langt har ingen større treforedlings­initiativer ført frem. Glommen Mjøsen mener det er svært viktig at vi snur alle steiner når det gjelder rammevilkår, finansiering, infrastruktur og marked for å få noe til. Økt foredling på norsk jord vil være bra for alle.

Nyheten om partnerskapet på Follum er derfor en svært god nyhet. Det blir spennende å følge dette videre og vi gratulerer Viken Skog med å ha fått BillerudKorsnäs til å engasjere seg i Norge.

BillerudKorsnäs sin pressemelding leser du her 

Vikens pressemelding leser du her