Hopp til innhold

PRESSEMELDING FRA OPLANDSKE BIOENERGI

Midt i jordbruksbygda Ringsaker ligger landets første og foreløpig eneste fabrikk for kommersiell produksjon av biokull. Biokull har vært brukt i uminnelige tider som et jordforbedringsmiddel, og i dag vet vi også hvorfor. Den store overflaten gir rikelig rom for jordas mikroliv, partiklene lagrer vann i betydelige mengder, og i tillegg er det karbonnegativt. Alt dette har satt biokullet høyt på lista over tiltak for å redusere klimaavtrykket fra landbruket.

Klimaeffekten er veldokumentert, men vi har visst lite om hvordan biokull kan brukes i praksis på gården og hvilken betydning det har for bonden. Sammen med Oplandske bioenergi gjennomfører nå Tine, Nortura, Norgesfôr, Oppland Bondelag og mange frivillige bønder, et prosjekt som kan gi oss noen svar. Dette er forsøk som, – så vidt vi kjenner til, – vi er alene om i verden. 

Like lenge som biokull har vært brukt som jordforbedringsmiddel, har bonden visst at kull kan være bra for dyra. I prosjektet har gris, kylling, kalkun, lam, kalv og melkeku fått fôr tilsatt små mengder biokull. Trivsel og tilvekst er målt, likeså utslipp av klimagasser som ammoniakk og metan. Hypotesen er at biokullet på denne måten gir verdi flere ganger: Først ved bedre dyrehelse og -trivsel, deretter ved bedre jordhelse og på lang sikt større avling gjennom biokull-gjødsla, og sist men ikke minst, – lagring av CO2 i jorda.  Til sammen betyr dette en mer bærekraftig matproduksjon. Prosjektet skal også beregne det økonomiske resultatet for bonden. Disse praktiske forsøk er avgjørende for å komme i gang med produksjon av biokull over hele landet. For å nå klimamålene om reduserte utslipp i 2030 og klimanøytralitet i 2050 er biokull et viktig verktøy.

Vil du vite mer om prosjektet og resultatene så langt, ta kontakt med en av oss:

Einar Stuve, daglig leder i Oplandske bioenergi: einar@oplandske.no, mob. 901 92 260

Ingeborg Sørheim, prosjektleder:ingeborg.sorheim@vea-fs.no mob. 909 38 045