Hopp til innhold

I midten av juni 2020 ble 30 nye skogområder i Norge vedtatt vernet som naturreservat. Alle områdene er kommet til gjennom ordningen frivillig vern, der skogeierne tilbyr områder for frivillig vern med bistand fra skogeierorganisasjonene. 

Glommen Mjøsen Skog har bistått i fire av områdene i gamle Østfold: 

  • Matholhøgda naturreservat i Aremark kommune,
  • Vestfjella naturreservat (utvidelse) i Aremark
  • Lilleøya naturreservat i Halden kommune
  • Burumtjern naturreservat i Marker kommune.

– Den ene skiller seg ut
– Formålet er i hovedsak å bevare lite påvirkede skogområder, med naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser, sier Lars Ole Rundfloen, rådgiver innen Kvalitet og Miljø i Glommen Mjøsen Skog. 

– Lilleøya skiller seg litt ut ved at det er en øy i Femsjøen og ligger under marin grense, sier Rundfloen. 

Han har hjulpet til med tilrettelegging av tilbud fra skogeier til vernemyndighetene, samt bistand ved forhandling av erstatningsoppgjør, verneforskrift og endelig avgrensning av området.

640 skogområder til nå
Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet i 2003, og har vært svært vellykket, skriver Regjeringen på sine nettsider.

Til nå er rundt 640 skogområder vernet i dette samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonane.