Hopp til innhold

Bjørn Rønning er skogeier bosatt på Fåberg nord for Lillehammer. Han tok imot oss på bureisningsbruket som bestefaren bygget opp i 1940-årene.

– Jeg har lastet ned ALLMA-appen på telefonen og bruker den når jeg er i skogen. Vi har ikke de store arealene, med det er allikevel fint å kunne følge med, sier han.

Pensjonert datamann

– Som pensjonert datamann fra selskapene Eidsiva og IKOMM på Lillehammer legger jeg merke til at brukervennligheten i ALLMA stadig blir bedre. Det er stor forskjell på dagens ALLMA og tidligere versjoner, konstaterer han.

I mai i år ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant et utvalg av ALLMA-abonnentene.

DSC_0455.JPG

MUNTER OVERREKKELSE: Det ble utvekslet ALLMA-faglige betrakninger da premien ble overrakt Bjørn Rønning av fagsjef Odd Arne Brenn.

– I brukerundersøkelsen ønsket vi svar på hvor fornøyde abonnentene er med ALLMA, brukervennlighet og tips til forbedringer, forteller fagsjef Odd Arne Brenn.

– Vi har stor nytte av tilbakemeldingene, det gir oss en svært god indikator på hva vi lykkes med og hva vi må jobbe videre med for å forbedre ALLMA, sier fagsjefen og retter en stor takk til alle som tok seg til til å svare!

Godt fornøyde brukere

50 prosent svarer at de bruker ALLMA 1-4 ganger i måneden eller oftere. Mange ALLMA brukere har ikke hatt behov for support, men 5 prosent sier de ikke har fått den hjelpen de trengte med ALLMA-spørsmål.

Hele 93 prosent svarer at ALLMA er brukervennlig.