Hopp til innhold

Onsdag var det branntilløp i Snertingdal etter en skogsmaskin. Branntilløpet var lite, entreprenøren hadde påkrev slokkeutstyr i maskina og fikk kontroll over brannen. Brannvesenet var raskt til stede og etterslukket. 

– Alle våre samarbeidende entreprenører skal ha vannkanne og slokkeutstyr i maskina. Dette viser at våre rutiner fungerer, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog. 

I geografien til Glommen Mjøsen Skog viser skogbrannindeksen på yr.no at faren for skogbrann er på gult nivå. Unntaket er nord i Gudbrandsdalen hvor indeksen viser oransje som betyr «stor fare».

– Instruksen sier at det skal være automatisk samråd i kommuner/områder med «stor fare». Men selv om områdene er definert gule, kan det være store lokale forskjeller. Dette tilsier at det kan være aktuelt å etablere samråd med entreprenørene selv i gule områder, sier Lie. 

– Vi følger situasjonen nøye over hele distriktet, understreker Lie. 

Samrådet innebærer vurdering av flere tiltak:
1. Bruk av belter/kjettinger
2. Utkjøring i grønt bar (lassbærer så tett på hogst som mulig)
2. Begrensning eller stopp i aktivitet (omlegging av drift, geografisk begrensning, endre utkjøring)
3. Tidsbegrenset kjøring (kjøring på natt/morgen)
4. Forhåndskontakt med brannvesen
5. Vakthold
6. Flytting av aktivitet
7. Stopp av all aktivitet