Hopp til innhold

Villsvinprosjektet har testet fangst av villsvin i et pilotprosjekt. Resultatene viste at feller til fangst av villsvin er både tid- og ressurskrevende, og det er en del regler som det er viktig at man har satt seg inn i før man begynner.

Reglverket stiller strenge krav

Tillatte felletyper er tilsvarende som for Sverige. Det er krav om at fellene skal ha tilsyn både morgen og kveld, samt at det skal benyttes elektronisk varsling som varsler ved fangst.

I tillegg må også kommunen varsles om type felle, nøyaktig stedsangivelse og navn på ansvarlig jeger/fangstmann innen 10 dager før fangsten settes i gang.
 
Les mer om detaljene i forskriftsendringen her: Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst – Kapittel 9. Fangst – Lovdata